Pages

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự?

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2018

Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2018 quy định về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cụ thể như sau:

1. Hành vi phạm tội:

 • Chủ thể phạm tội: Người có chức vụ, quyền hạn do Nhà nước giao, trong khi thi hành công vụ.

 • Hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái công vụ, gây thiệt hại cho:

 • Lợi ích của Nhà nước, tổ chức.

 • Quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

2. Mức độ và hình phạt:

 • Mức độ:

 • Gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

 • Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác: Phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

 • Gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác: Phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

 • Gây thiệt hại từ 5.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

 • Hình phạt bổ sung:

 • Bị cấm giữ một số chức vụ, nghề nghiệp nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

 • Bị tước quyền lợi hành chính nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Ví dụ hành vi phạm tội:

 • Cán bộ thuế lợi dụng chức vụ để thuế thấp cho doanh nghiệp "bảo kê".

 • Cán bộ công an nhận hối lộ để tha tể hành vi vi phạm pháp luật.

 • Cán bộ y tế nhận tiền để kê đơn thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

 • Giáo viên nhận tiền để nâng điểm cho học sinh.

4. Điều luật liên quan:

 • Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

 • Luật Tổ chức bộ máy Nhà nước 2019.

 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra tội phạm tham nhũng, tệ nạn buôn lậu.

Lưu ý: Đây chỉ là tóm tắt cơ bản về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc tìm hiểu thêm các văn bản pháp luật liên quan.

Hỗ trợ Tư vấn luật 0932074939 (Đỗ Hiếu)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét