Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi được quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự


Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi được quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 ngày 20/11/2017.

Hành vi phạm tội:

 • Người có chức vụ, quyền hạn:

 • Trực tiếp hoặc qua trung gian:

 • Đòi, nhận hoặc sẽ nhận:

 • Bất kỳ lợi ích nào dưới mọi hình thức: tiền, tài sản, dịch vụ, hoặc lợi ích vật chất khác.

 • Để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn khác:

 • Làm hoặc không làm một việc:

 • Thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ.

 • Hoặc làm một việc không được phép làm.

Mức hình phạt:

 • Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

 • Không thu lợi được:

 • Hoặc thu lợi được nhưng chưa đạt số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

 • Có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 390 Bộ luật này.

 • Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

 • Thu lợi được số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

 • Có hai hoặc ba tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 390 Bộ luật này.

 • Phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

 • Thu lợi được số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên.

 • Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

 • Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên quy định tại Điều 390 Bộ luật này.

 • Phạt tù chung thân:

 • Thu lợi được số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đặc biệt lớn.

 • Gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn.

 • Có một trong các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 391 Bộ luật này.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị:

 • Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 • Có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Lưu ý:

 • Mức hình phạt cụ thể sẽ được áp dụng dựa trên tính chất, mức độ hành vi phạm tội, giá trị lợi ích thu được, thiệt hại gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

 • Việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét