Pages

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

 Tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Điều 359 quy định về tội giả mạo trong công tác, cụ thể như sau:

1. Hành vi cấu thành tội:

 • Chủ thể: Người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức sự nghiệp.

 • Hành vi:

 • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu.

 • Làm, cấp giấy tờ giả.

 • Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

 • Động cơ: Vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

2. Mức độ phạt:

 • Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Trường hợp thông thường.

 • Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

 • Có tổ chức.

 • Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu.

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 6 đến 10 giấy tờ giả.

 • Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

 • Gây hậu quả nghiêm trọng.

 • Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ trở lên.

 • Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

 • Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị:

 • Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

3. Ví dụ về hành vi giả mạo trong công tác:

 • Cán bộ công chức sửa chữa hồ sơ dự thi để thí sinh trúng tuyển.

 • Cán bộ tư pháp làm giả giấy tờ để hợp thức hóa thủ tục ly hôn.

 • Cán bộ y tế cấp giấy chứng nhận sức khỏe giả.

4. Hậu quả của tội giả mạo trong công tác:

 • Gây mất uy tín của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức sự nghiệp.

 • Gây rối loạn trật tự quản lý nhà nước.

 • Gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác.

5. Giải pháp phòng ngừa tội giả mạo trong công tác:

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

 • Nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 • Áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm minh đối với hành vi vi phạm.

Lưu ý: Đây chỉ là tóm tắt cơ bản về tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự. Để biết thêm chi tiết, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc tìm hiểu thêm các văn bản pháp luật liên quan.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét