Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

SỨ MẠNG HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)


SỨ MẠNG HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ 
TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)


Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đào tạo chất lượng, mang tính độc đáo và sáng tạo cao; bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa… nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng. Hướng đến những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo, mang giá trị đặc trưng khác biệt…
Đối với các giảng viên: Áp dụng triết lý Win – Win. Cam kết trở thành: “Môi trường giảng dạy số 1” của các giảng viên, luôn gia tăng các giá trị giảng dạy…
Đối với nhân viên: Xây dựng  môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên…
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào đối với Tổ quốc…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét