Pages

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Hướng dẫn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google #1

Hướng dẫn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google

Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm thường là việc thực hiện các sửa đổi nhỏ cho các phần trong trang web của bạn. Khi được xem riêng, các thay đổi này có vẻ như là các cải tiến tăng thêm nhưng khi được kết hợp với các hoạt động tối ưu hoá khác, chúng có thể có những tác động đáng kể đối với trải nghiệm và hiệu suất của người dùng trang web của bạn trong các kết quả tìm kiếm theo hệ thống. Bạn có thể đã quen với nhiều chủ đề này bởi ý các chủ đề này là các thành phần cần thiết cho bất kỳ trang web nào, nhưng bạn có thể chưa vận dụng chúng một cách tối đa.

Qua bài Google's Search Engine Optimization Starter Guide, chúng ta đã tiếp cận được phần nào về Search Engine Optimization, và Search Engine được đề cập ở bài viết này là Google.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm chỉ ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm theo hệ thống, không ảnh hưởng đến

các kết quả có tính phí hoặc "được tài trợ", như Google AdWords

Mặc dù tiêu đề của hướng dẫn này chứa các từ "công cụ tìm kiếm", chúng tôi muốn khuyên bạn trước tiên nên dựa trên các quyết định tối ưu hoá của mình và tốt nhất là nên tập trung vào điều gì là tốt nhất cho khách truy cập trang web của bạn. Họ là khách hàng chính cho nội dung của bạn và đang sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm kiếm tài liệu của bạn. Việc tập trung quá sâu vào các thay đổi cụ thể nhằm giành được xếp hạng trong các kết quả theo hệ thống của công cụ tìm kiếm có thể không cung cấp các kết quả mong muốn. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm giúp trang web của bạn có được thứ hạng tốt nhất khi nó hiển thị trong các công cụ tìm kiếm. Ví dụ có thể trợ giúp phần giải thích của chúng tôi, do đó chúng tôi đã tạo trang web ảo để làm theo hướng dẫn. Đối với mỗi chủ đề, chúng tôi đã cung cấp đủ thông tin về trang web nhằm minh hoạ điểm được trình bày. Dưới đây là một số thông tin cơ sở về trang web chúng tôi sẽ sử dụng:

Ví dụ có thể trợ giúp phần giải thích của chúng tôi, do đó chúng tôi đã tạo trang web ảo để làm theo hướng dẫn. Đối với mỗi chủ đề, chúng tôi đã cung cấp đủ thông tin về trang web nhằm minh họa điểm được trình bày. Dưới đây là một số thông tin cơ sở về trang web chúng tôi sẽ sử dụng:

Tên trang web/doanh nghiệp: "Brandon's Báeball Cards"
Tên miền: brandonsbaseballcards.com
Lĩnh vực: Chuyên bán thẻ bóng chày trực tuyến, hướng dẫn giá cả, các bài viết và nội dung tin tức
Kích thước: Nhỏ, ~250 trang
Trang web của bạn có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn trang trên và cung cấp nhiều nội dung khác, nhưng các chủ đề ối ưu hóa chúng tôi thảo luận dưới đây nên áp dụng với các trang web thuộc mọi kích thước và chủng loại.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn của chúng tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng hoàn toàn mới về cách cải tiến trang web của bạn và chúng tôi rất muốn nghe các thắc mắc, phản hồi và các câu chuyện thành công của bạn trong Diễn đàn Trợ giúp Quản trị Trang web của Google

Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất

Thẻ tiêu đề cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể là gì. Thẻ "title" phải đặt trong thẻ "head" của tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.Tiêu đề trang chủ của trang web thẻ bóng chày của chúng tôi liệt kê

tên doanh nghiệp và ba lĩnh vực hoạt động chính

Biện pháp tốt cho các thẻ tiêu đề trang

Mô tả chính xác nội dung trang - chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang. Tránh chọn tiêu đề không liên quan tới nội dung trang, sử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng như "không có tiêu đề" hoặc "Trang mới 1"
Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang - mỗi trang của bạn tốt nất nên có thẻ tiêu đề duy nhất, thẻ này giúp Google biết trang này giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào. Tránh sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn của trang
Sử dụng các tiêu đề ngắn gọ, nhưng mang tính mô tả - tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm. Tránh sử dụng tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng, bổ sung các từ khóa không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn

"Hướng dẫn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét