Pages

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Hướng dẫn viết entry trên nền flash

Hướng dẫn viết entry trên nền flash
Code tổng thứ nhất

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?link=Link Flash?go=Nội Dung Bài Viết" wmode="transparent" width="A" height="B"></embed>
Giải thích: Bạn chỉ cần thay các ký tự màu đỏ để có đoạn code hoàn chỉnh
Link flash là link ảnh nền flash (có sẵn một vài cái bên dưới bài viết này)
Nội dung bài viết: bạn có thể viết gì tùy ý
A: chiều rộng của nền flash
B: chiều cao của nền flash

Lưu ý :các bạn có thể viết nhiều Nội Dung( nội dung 1 xuất hiện sẽ mất và nội dung xuất hiện tiếp sau đó) bằng đoạn Code sau:

<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?link=Link Flash?go=NộiDung 1# NộiDung 2# NộiDung3" wmode="transparent" width="A" height="B"></p>Một số Link Flash và kích thước của chúng

http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf
width="550" height="500"

http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf

width="460" height="660"

http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf

width="500" height="700"


http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf

width="550" height="520"


http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf

width="550" height="500"

ttp://img264.imageshack.us/img264/4830/11193.swf
width="550" height="500"


http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf

width="460" height="650"

http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf

width="460" height="650"


http://img193.imageshack.us/img193/5984/722.swf
width="420" height="380"


http://img193.imageshack.us/img193/2772/723.swf

width="420" height="380"


http://img9.imageshack.us/img9/1271/724.swf

width="420" height="380"

http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf

width="460" height="350"

http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf

width="460" height="600"


http://img259.imageshack.us/img259/8828/yuan071701y.swf

width="600" height="660"


http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf

width="460" height="600"


http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf

width="460" height="350"


http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf

width="460" height="350"


http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf

width="450" height="700"


http://img44.imageshack.us/img44/3383/fine1j.swf

width="461" height="601"


http://img91.imageshack.us/img91/4373/fine4x.swf

width="586" height="760"


http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf

width="372" height="570"Cách chèn vào blog:

-Chèn vào bài viết (entry):

Click Viết blog --> Ghi tiêu đề,chọn thư mục -->di chuyển chuột xuống ô HTML (phía dưới khung Nội dung) --> Click HTML --> Cho đoạn code vào khung Nội dung --> Đăng

-Chèn vào modun:
* Bước 1: (tạo modun )

Click Thiết kế --> thêm mođun --> chọn mođun tự tạo 1 (có thề chọn 2,3,4....,10 tùy bạn) --> chọn vị trí --> xong

* Bước 2 : Chèn code vào mođun

Click Thiết kế --> di chuyển chuột xuống mođun tự tạo --> Click Sửa --> cho code vào phần nội dung --> Xong

0 nhận xét:

Đăng nhận xét