Pages

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Hướng dẫn tạo chữ chuyển động trong blogger THỦ THUẬT BLOGGER - TẠO CHỮ CHUYỂN ĐỘNG (CHẠY-CUỘN)

THỦ THUẬT BLOGGER - TẠO CHỮ CHUYỂN ĐỘNG (CHẠY-CUỘN).
Một số bạn hỏi tôi về tạo chữ chạy trong Blogger. Đó là lý do để tôi viết hướng dẫn nhỏ giúp các bạn thực hiện thủ thuật nầy. Hướng dẫn này không chỉ dành riêng trong blogger mà còn sử dụng được cho một số blog khác và dĩ nhiên hướng dẫn nầy cũng xài được trong vietnamgiapha.com mà tôi thường theo dõi.
Hướng dẫn nầy xử dụng thẻ Marquee - HTML code mà đa số đều đã biết. Nhưng đoạn code được đặt ở những vị trí khác nhau thì sẽ sẽ hiển thị ở những phần khác nhau. Điều nầy sẽ được hướng dẫn ở cuối bài. Chúng ta hãy xem qua một số code từ đơn giản đến phức tạp và ví dụ trước.
HTML Marquee : Thuật ngữ này được sử dụng để tạo ra một văn bản di chuyển hoặc trượt.
+ Cách dùng 01 : <Marquee> Text  và các đoạn code HTML khác</Marquee>
Ví dụ 01 : <Marquee> Chữ chạy từ phải sang trái với thẻ <B> Marquee</B></Marquee>
Chữ bình thường theo mặc định chạy từ trái sang phải.
Ta thường thêm vào một số thuộc tính khác để chủ động điều khiển theo ý thích. Tuy nhiên đừng nên quá màu mè hoặc lạm dụng sẽ làm loãng trang blog.
Trước khi xem tiếp những cách dùng khác ta cần biết một số thuộc tính của thẻ Marquee. Hoặc xem tiếp cách dùng và tham khảo ngược cũng được.
MỘT SỐ THUỘC TÍNH KHÁC CỦA THẺ MARQUEE
-         Direction = Left, Right, Up, Down (“Trái” - “Phải” - “Lên” - Xuống”)
Direction = "Left "
Direction = "Right"
Direction = "Up"
Direction = "Down"
Mặc định là left (trái) nếu không chỉ định.
-         Loop = "5"
Đặt số lượng thời gian vùng chọn sẽ di chuyển. Ví dụ, trong Internet Explorer, nếu số lượng là 5, vùng chọn (văn bản) sẽ di chuyển 5 lần và dừng lại. Lệnh này có thể được bỏ qua bởi Firefox và các văn bản tiếp tục di chuyển. Đối với các trình duyệt, nếu không có giá trị được quy định cụ thể hoặc nếu thuộc tính này được bỏ qua, vùng chọn sẽ di chuyển hay lặp liên tục.
-         Scrollamount= "1"
Nếu là 1, văn bản di chuyển; cuộn với tốc độ chậm. Nếu thuộc tính này chưa được nêu rõ, giá trị mặc định là 6 - di chuyển; cuộn nhanh hơn.
-         Scrolldelay= "100"
Thiết lập khoảng thời gian giữa mỗi động tác di chuyển trong mili giây. Giá trị mặc định là 85. Giá trị càng cao, tốc độ cuộn càng chậm. Giá trị nhỏ hơn 60 sẽ được bỏ qua và thay thế bằng giá trị 60.
-         Bgcolor: rgb (255,0,0) "> # XXXXXX"
Màu nền cho văn bản di chuyển. Tham khảo Biểu đồ Mã HTML Color cho các mã màu.
-         Height = "50px"
hoặc  Height= "80%"
Chiều cao của hộp vùng chọn bằng pixel hoặc giá trị phần trăm. Giá trị mặc định là chiều cao chứa văn bản.
-         Width = "200px"
hoặc  = "80%"
Tương tự chiều rộng của hộp vùng chọn bằng pixel hoặc giá trị phần trăm.
-         Vspace = "20px"
Vspace = "80%"
Thiết lập lề trên và dưới các văn bản di chuyển bằng pixels hoặc tỷ lệ phần trăm.
-         Hspace = "20px"
Hspace = "80%"
Thiết lập lề trái và phải các văn bản di chuyển bằng pixel hoặc tỷ lệ phần trăm.
-         Behavior="Scroll"
behavior = "Alternate"
behavior = "Slide"
Phương pháp cuộn chữ. Giá trị gồm: Scroll, Slide, Alternate.
-         Scroll : Cuộn không ngừng.
-         Slide : Di chuyển theo 1 hướng rồi dừng lại.
-         Alternate : Đổi hướng di chuyển khi chạm vào biên. (văn vản đong đưa)
+ Cách dùng 02 : <Marquee bgcolor="#ffffcc"> Text  và các đoạn code HTML khác </ Marquee>
Ví dụ 02 : <Marquee bgcolor="#ffffcc"> Cuộn văn bản từ phải sang trái theo mặc định với nền màu vàng nhạt.</ Marquee>
+ Cách dùng 03 : <Marquee behavior="alternate" width="80%" bgcolor="#ffffcc"> Text  và các đoạn code HTML khác </ Marquee>
Ví dụ 03 : <Marquee behavior="alternate" width="80%" bgcolor="#ffffcc"> Chống cuộn văn bản bằng cách sử dụng các hành vi thay thế. </ Marquee>
Ở đây, văn bản bị trả lại từ một bên khác và chiều rộng của hộp văn bản đã được giảm xuống 80%, nền văn bản màu vàng nhạt. Ta thấy các thuộc tính của thẻ marquee được viết cách nhau bởi khoảng trắng và không có dấu phảy.
* <Marquee behavior=“scroll”> Cuộn văn bản không ngừng </Marquee>
* <Marquee behavior=“slide”> Di chuyển văn bản theo 1 hướng rồi dừng lại </Marquee>
* <Marquee behavior=“alternate”> Đổi hướng di chuyển văn bản khi chạm vào biên </Marquee>
+ Cách dùng 04 : <Marquee scrolldelay="150" direction="up" width="300px" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee>.
Ví dụ 04 : <Marquee scrolldelay="150" direction="up" width="300px" height="100px" bgcolor="#ffffcc"> Văn bản cuộn trở lên. Để văn bản xuất hiện trong các dòng tiếp theo, thêm <p> </ p> sau các dòng trước</ Marquee>.
Scrolldelay đã được thiết lập ở mức 150. Tăng giá trị này nếu bạn muốn có một tốc độ chậm hơn.
+ Cách dùng 05 : <Marquee hspace="50%" direction="down" scrollamount="2" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee>.
Ví dụ 05 : <Marquee hspace="50%" direction="down" scrollamount="2" height="100px" bgcolor="#ffffcc"> Văn bản cuộn xuống dưới. Để văn bản xuất hiện trong các dòng tiếp theo, thêm <p> </ p> sau các dòng trước đó </Marquee>.
Sử dụng Scrollamount để kiểm soát tốc độ. Giá trị cao hơn, tốc độ nhanh hơn (mặc định : 6). Lề trái và phải thiết lập theo hspace.
Chú ý trong ví dụ trên văn bản là màu đen. Nếu bạn muốn có một màu sắc hay phong cách khác nhau cho văn bản của bạn, bạn có thể thiết lập phong cách của văn bản với mã màu và hướng khác. Dưới đây là một số ví dụ:
+ Cách dùng 06 : <Span style="color:#F6358A; font-weight:bold;"> <Marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee> </ Span>
Ví dụ 06 : <Span style="color:#F6358A; font-weight:bold;"> <Marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333"> Cuộn văn bản từ trái sang phải </ Marquee> </ Span>
Ví dụ tiếp : <Span style="color:#6AFB92; font-size:xx-large; font-family:fantasy; font-weight:bold;"> <Marquee direction= "" scrollamount = "3" bgcolor = "# 333333" > Cuộn văn bản từ trái sang phải </ Marquee> </ Span>
+ Cách dùng 07 : <Marquee bgcolor="#ffffcc" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">Text  và các đoạn code HTML khác < / Marquee>
Ví dụ 07 : <Marquee bgcolor="#ffffcc" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> Văn bản di chuyển tạm dừng khi di chuột lên nó và bắt đầu lại khi di chuột ra khỏi< / Marquee>
1/ Chèn vào bài viết : Trong bài viết chuyển qua chế độ soạn thảo HTML
Chèn thẻ Marquee vào vị trí muốn chèn. Nhưng không chèn vào giữa những thẻ khác. Nhớ đóng thẻ </marquee> nhé, nếu không văn bản sẽ chạy từ đó cho đến cuối bài.
 2/ Chèn vào Header : Cái nầy thì làm đẹp cho tiêu đề của blog mình đây. Click vào bố cục.
 Click vào thêm tiện ích
 Click vào HTML/Javascript
 Nhập thẻ Marquee vào phần nội dung. Tiêu đề thì để trống. Xong nhấp nút lưu.
 Đè chuột trái kéo HTML thả lên trên
 Cuối cùng thì được như thế nầy
 Hoàn thành rồi, nhưng phải Click nút lưu sắp xếp đấy nhá. Chúc thành công.
 Chủ nhật 24/06/2012 cúp điện cả ngày, phải dẫn bầy trẻ đi Vũng Tàu trốn nắng rồi, đừng ai gọi điện nha :).
Note : Những điều trên là lượm lặt trên một số web, chẳng tài giỏi tự viết ra đâu đấy nhé. Lượm từ đâu thì wên rồi để ngày mốt có điện thì tìm lại nguồn mà ghi vào :D

0 nhận xét:

Đăng nhận xét