Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

0 Chèn Nhạc Vào Blog, Nhúng Nhạc Vào Blog MP3

Âm nhạc sẽ làm cho blog bạn trở nên thú vị với người đọc. Có nhiều cách để đăng nhạc vào blog. Dưới đây là một trong số. Lưu ý, hướng dẫn này không sử dụng được cho Yahoo! 360, Yahoo! Mash mà chỉ những blog hỗ trợ HTML khá đủ.

Hãy tham khảo đoạn mã này bạn có thể đăng tệp tin âm thanh cho blog.


<embed src="Liên kết đến file âm thanh" type="audio/mpeg" loop="false" autostart="false" height="40" width="304"></embed>


Giải thích thêm:


  • Liên kết đến file âm thanh: Là liên kết đến nơi lưu trữ tệp tin âm thanh. Bạn có thể upload một bài hát nào đó lên http://pages.google.com bằng tài khoản dùng chung với Blogger.com của bạn hoặc bạn tìm đâu đó link của bài hát. Trên trang media của Tuổi Trẻ có rất nhiều bài hát cho phép bạn download, sử dụng điểm này để lấy link. Cách làm, ngay biểu tượng download của bài hát, click chuột phải chọn Properties, bạn nhớ phần mở rộng của tệp tin âm thanh ở đây là mp3.Ví dụ tôi đã chép link của bài hát Cám ơn em Sài Gòn (Vũ Quốc Việt) như bên dưới:http://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camonemsaigon.mp3
  • type="audio/mpeg": Định dạng của tệp tin.
  • loop="false": Lặp lại, nếu bạn muốn bài hát tự động lặp lại thì thay falsebằng true.
  • autostart="false": Tự động chơi tệp tin, nếu bạn muốn bài hát tự động được chơi thì thay false bằng true.
  • height="40": Chiều cao của phần hiển thị, hãy chọn chiều cao phù hợp, đơn vị pixel.
  • width="304": Chiều rộng của phần hiển thị.
Xong, kết quả hiển thị như dưới đây. Hãy bấm play để nghe để nghe bài hát nhé.Vẫn chưa xong bạn ạ, nếu bạn dùng trình duyệt Firefox, bạn có thể không hiển thị hoặc nghe được bài hát này. Nó yêu cầu cài đặt plug-in cho trình duyệt. Vậy thì làm thế nào để người dùng dù sử dụng trình duyệt nào cũng có thể nghe được bài hát.

Hãy sử dụng đoạn mã này.


<embed showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="0" type="application/x-mplayer2" src="Liên kết đến tệp tin" space="0" align="middle" height="69" width="304"></embed>  • Liên kết đến tệp tin: Liên kết đến tệp tin có thể qua giao tức mms
  • showstatusbar="1": Hiển thị status bên dưới. Nếu không muốn bạn thay 1 bằng 0.
  • showcontrols="1" : Hiển thị điều khiển. Nếu không muốn bạn thay 1 bằng 0.
  • autostart="0": Tự động chơi. Nếu muốn bạn thay 0 bằng 1.

Hãy nghe bài hát lúc nãy, tôi chắc chắn bạn dùng Firefox, không cần cài đặt plug-in, vẫn sử dụng được.Tương tự như vậy nếu bạn có tệp tin video (.wmv) thì có thể đưa vào đây và tăng kích cở height cũng như width để khung nhìn video rộng hơn.

Đây là chương trình TVO (Tuổi Trẻ Video Online) kỳ 19-07 (liên kết:)
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/TVO-19-07/TVO-19-07.wmv với height="350" width="400"Cuối cùng bạn hãy chép đoạn mã này, trên cửa sổ viết bài (Posting | Create), hãy cho hiển thị Edit html thay vì chọn Compose, chèn nó vào bài viết. Hoặc bạn paste vào HTML/Javascript (Template | Add and Arrange Page Elements | Add a Page Element ) nếu bạn chỉ muốn tạo một widget chơi nhạc thôi. Chúc bạn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét