Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hướng dẫn SEO Google phần 2

Hướng dẫn SEO Google

Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt by Google
Chào mừng đến với Google
Engine Optimization
Hướng dẫn Starter

Tài liệu này đầu tiên bắt đầu như một nỗ lực để giúp đỡ các đội trong Google,
nhưng chúng tôi nghĩ rằng đã được chỉ hữu ích để quản trị trang web đó là người mới đến
chủ đề tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và mong muốn cải thiện của họ
các trang web "tương tác với cả người dùng và các công cụ tìm kiếm. Mặc dù điều này
hướng dẫn sẽ không cho bạn bất kỳ bí mật tôi sẽ tự động xếp hạng trang web của bạn
đầu tiên cho các truy vấn trong Google (sorry!), sau khi thực hành tốt nhất
nêu dưới đây sẽ làm cho dễ dàng hơn cho công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu, chỉ số
hiểu nội dung của bạn.
Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa thường về việc thay đổi nhỏ
đến các bộ phận của trang web. Khi nhìn cá nhân, những thay đổi này
có vẻ như cải tiến tăng thêm, nhưng khi kết hợp với
tối ưu hóa khác, họ có thể có một tác động đáng chú ý trên của bạn
Kinh nghiệm của trang web người sử dụng và hiệu quả trong kết quả tìm kiếm hữu cơ.
Bạn có thể đã quen thuộc với nhiều chủ đề trong hướng dẫn này,
bởi vì họ đang thành phần cần thiết cho bất kỳ trang web, nhưng bạn có thể
không thể làm được nhiều nhất của họ.
Mặc dù đây hướng dẫn tiêu đề chứa các "công cụ tìm kiếm" từ,
chúng tôi muốn nói rằng bạn nên căn cứ quyết định của bạn tối ưu hóa đầu tiên
trước hết vào những gì tốt nhất cho các khách truy cập của trang web. Họ là những
người tiêu dùng chính của nội dung của bạn đang sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm
công việc của bạn. Tập trung quá khó khăn về chỉnh cụ thể để đạt được thứ hạng trong
kết quả hữu cơ của công cụ tìm kiếm có thể không mang lại kết quả mong muốn.
Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa được đặt bàn chân tốt nhất về trang web của bạn
phía trước khi nói đến khả năng hiển thị trong công cụ tìm kiếm, nhưng bạn
người tiêu dùng cuối cùng được người dùng của bạn, không phải công cụ tìm kiếm.
Trang web của bạn có thể nhỏ hoặc lớn hơn ví dụ trang web và cung cấp của chúng tôi
nội dung rất khác nhau, nhưng các chủ đề tối ưu hóa, chúng tôi thảo luận dưới đây
được áp dụng cho các trang web thuộc mọi quy mô loại hình. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn của chúng tôi cung cấp cho
bạn một số ý tưởng mới về cách cải thiện trang web của bạn, chúng tôi rất muốn
nghe câu hỏi, phản hồi của bạn, câu chuyện thành công trong Google
Diễn đàn Trợ giúp Quản trị Trang web.

Download nguyên tài liệu này ở đây


"Hướng dẫn SEO Google"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét