Pages

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Hướng dẫn tạo thẻ meta cho blog, web

Hướng dẫn tạo thẻ meta cho blog, web

Thẻ meta rất quan trọng, đây là phần quan trọng và không thể thiếu cho các blogger hay webmaster.

Vậy làm sao để tạo thể meta, rất đơn giản, dưới đây là đoạn code thẻ meta và bạn chỉ cần thêm một vài thông tin nữa vào code sau đó chèn vào bài viết hoặc sour blog, web của bạn.

<meta content='DESCRIPTION HERE' name='description'/>
<meta content='KEYWORDS HERE' name='keywords'/>
<meta content='AUTHOR NAME HERE' name='author'/>


Thay đổi các dòng chử màu đỏ:
DESCRIPTION HERE: miêu tả blog của bạn
KEYWORDS: từ khóa cho blog của bạn
AUTHOR NAME: tên tác giả blog

Đoạn code này các bạn chèn vào dưới thẻ "head"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét