Pages

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Nhà Cố Vấn phần 7: Mời một nhà triệu phú dùng bữa trưa

Con đường tốt nhất và ngắn nhất để làm nên gia tài cho bạn là để người ta thấy rõ ràng rằng chính sự quan tâm của họ thúc đẩy sự thích thú của bạn.
JEAN DE BRUYERE

Tìm kiếm một nhà triệu phú mỗi tháng. Đề nghị được làm một cử tọa, dù trực tiếp hay qua điện thoại, hay bằng thư điện tử. Hãy “cạy” cánh cửa trí tuệ của nhà triệu phú. Đây là danh sách những câu hỏi. Điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn đặt những câu hỏi này. Viết những câu trả lời của nhà triệu phú xuống.
1.    Anh đã kiếm một triệu đôla đầu tiên như thế nào?
2.    Lúc đó anh phải mất bao lâu?
3.    Bây giờ thì anh phải mất bao lâu?
4.    Anh đã dùng cách nào để làm điều đó?
5.    Phương cách này có thể nhượng lại không?
6.    Giờ đây anh phải mất bao lâu để cố vấn cho ai đó đạt được mức độ thành công như anh?
7.    Anh sẽ đề nghị tôi làm gì để trở thành một nhà triệu phú?
8.    Bài học quan trọng nhất mà anh từng học là gì?
9.    Làm sao anh đưa những giá trị tinh thần vào cuộc sống của anh?
10.    Di sản gì mà anh muốn để lại?
11.    Thói quen quan trọng nhất của anh là gì?
12.    Những cơ hội nào anh đã gặp nhưng không có thời gian để tận dụng?

Sau khi phỏng vấn, hãy yên lặng và suy ngẫm những gì mà bạn mới thu thập được. Hỏi chính mình những câu hỏi sau đây:
1.    Điều gì ấn tượng nhất với mình về cuộc gặp gỡ với nhà triệu phú này?
2.    Mình đã hiểu biết thêm điều gì?
3.    Những hành động cụ thể nào mà mình định làm từ sau cuộc phỏng vấn này?
4.    Đức tính hay phẩm chất nào về con người này mà mình có thể tranh đua?
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét