Pages

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Các bí quyết: 14 - Cảm xúc dạt dào

Cưỡi một con ngựa đi theo đúng hướng
 nó định đi dễ dàng hơn nhiều.
ABRAHAM LINCOLN

Để trở nên giàu có một phút mỗi lần đòi hỏi bạn phải làm những gì bạn yêu thích và bạn thật sự đam mê điều đó.
Hãy nhớ rằng, năng lực thúc đẩy con người hành động là tình cảm. Những cảm xúc – không phải những tri thức lạnh lùng – dẫn lối Nhà triệu phú tiến bộ để biến các ý tưởng hay thành giá trị tuyệt vời. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, điều đó dễ dàng hơn nhiều. Hãy quay lại BÍ QUYẾT THỨ MƯỜI BA. Những mục nào trong Danh sách tài năng của bạn khiến cho những cảm xúc của bạn dâng cao? Liệt kê tất cả chúng bên dưới.

CON ĐƯỜNG TIỀM NĂNG CỦA TÔI DẪN ĐẾN SỰ GIÀU CÓ
1.    ……………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………
3.    ……………………………………………………………………
4.    ……………………………………………………………………

BrightHouse là một “công ty chuyên cung cấp ý tưởng”, và là một ví dụ hoàn hảo của cảm xúc trong công việc. Họ tính tiền những khách hàng như Coca-Cola, Georgia Pacific, và Hardee’s từ 500.000USD đến 1.000.000USD cho một ý tưởng. Yoey Reiman của BrightHouse cho biết: “Chúng tôi vận dụng trái tim chứ không phải trí tuệ, tính sáng tạo thiên về những gì con người cảm thấy nhiều hơn chứ không phải những gì họ nghĩ.”
Trở thành một nhà triệu phú tiến bộ một phút thì dễ dàng như một, hai, ba:
1.    Làm những gì bạn yêu thích
2.    Thêm vào giá trị khổng lồ
3.    Có cảm xúc với nó
Đây là con đường bạn cần đi. Hàng triệu người nối đuôi khi bạn bước đi trên nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét