Pages

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

website cung cấp dịch vụ tạo đồ thị và biểu đồ trực tuyến miễn phí

 Có nhiều website cung cấp dịch vụ tạo đồ thị và biểu đồ trực tuyến miễn phí nhưng tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn một trong số đó. Sau đây là một số website đáng tin cậy và dễ sử dụng:


  1. Canva: https://www.canva.com/graphs/

  2. ChartGo: https://www.chartgo.com/

  3. Google Sheets: https://www.google.com/sheets/about/

  4. Infogram: https://infogram.com/

  5. Plotly: https://plotly.com/

  6. Visme: https://www.visme.co/graph-maker/

  7. Zoho Sheet: https://www.zoho.com/sheet/ Mỗi trang web này đều có những ưu điểm riêng, bạn có thể tìm hiểu thêm và lựa chọn website phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét