Pages

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Luật Đất đai mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành 2019;

Luật đất đai
Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai mới nhất được cập nhật hiện hành và được phân loại theo từng chủ đề.

Quy định chung

Quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất

Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê đất đai

Quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và kinh nghiệm khi mua, bán thế chấp nhà đất

Quy định liên quan đến định giá đất, sử dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất:

Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng)

Quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước

  • Nghị định 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Hiệu lực 01/01/2018)
  • Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Hiệu lực 01/06/2018)

Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo và thanh tra, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét