Pages

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Đề tài về : CHIẾN LƯỢC kINH DOANH

MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC: Tập trung vào những vấn đề sau đây: 
-  Mức lợi nhuận
- Năng suất
- Vị thế cạnh tranh
- Đổi mới công nghệ
- Phúc lợi nhân viên
- Ổn định nhân sự
- Trách nhiệm xã hội - cộng đồng và môi trường
VD: Mục tiêu chung: Quan điểm phát triển lâu dài
Mục tiêu định lượng: 
- Tốc độ tăng trưởng
 - Thị Phần 
- Lời Trên Vốn 
.......
Vấn Đề Chiến Lược
- yêu cầu quyết định của nhà quản trị cao cáp nhất
- Đòi hỏi một khối lượng của nguồn lực tổ chức
- Định hướng tương lai: Ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của tổ chức trong dài hạn.
- Thường có kết quả/ hậu quả liên quan đến các đơn vị bộ phận trong tổ chức. 
- yêu cầu xem xét mội trường bên ngoài của tổ chức

Ví Dụ:

Chiến lược chủ yếu: ( Sử dụng để cạnh tranh)
- Phòng Thủ
- Ngăn Chặn
- Tấn Công bên sườn
- Tấn Công trực diện....

Chiến lượt chung ( Tạo Lợi Thế cạnh tranh):
- Phí tổn thấp
- Chênh Lệch
- Tập Trung....

Chiến lược chức năng ( Tăng cường vị thế cạnh tranh)
- Marketing
- Bán hàng
- Sản Phẩm
- Dịch Vụ khách hàng sau bán ( Hậu mãi)
- Nghiên cứu và phát triển (RD)...

Các thông số về chiến lược
- Chiến lược chứa các mục tiêu, chính sách và chuỗi hành động
- Chiến lược phát triển trên cơ sở một số khái niệm chính
- Chiến lược giải quyết vấn đề không thể dự báo và không biết trước.
- Chiến lược đòi hỏi một hệ thống chiến lược hỗ trợ lẫn nhau.

Căn cứ hình thành chiến lược:

+ Bản Thân Doanh nghiệp: Ngân Sách/ Chi Phí.  Chức năng
+ Khách hàng: Chia thị trường theo thị hiếu. Chia thị trường theo khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.
+ Đối thủ cạnh tranh: Phân tích sự khác biệt giữa đối bên. Hiện tượng khách hàng chối bỏ. Khai thác sơ hở của đối thủ. 

Cách thức hình thành một chiến lược

- Theo kiểu năng động: Ngẫu hứng, táo bạo, dám chấp nhận rủi ro - dựa vào sự cảm nhận tinh tế và sự linh hoạt nhạy bén của chủ doanh nghiệp mà đề ra chiến lược ( Phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ)
- Theo kiểu thích ứng: Do kết quả hành động chứ không phải do thiết kế mà có. Ví Dụ công ty lấy sản phẩm cạnh tranh chất lượng cao làm vũ khí cạnh tranh, đén một giai đoạn nào đó đến một giai đoạn nào đó bị đối thủ cạnh trạnh đẩy vào thế giảm giá để cạnh tranh áp đảo và thấy có hiệu quả, từ đó doanh nghiệp chuyển qua bán giá thấp.
- Theo kế hoạch hóa: Chủ động trong quá trình phát triển chiến lượt của doanh nghiệp.

Tìm Kiếm và thời cơ về tiếp thị: 
- Đối phương không đáp ứng
- Đối phương yếu, mức cạnh tranh thấp
- Đáp ứng thị hiếu và định hướng thị hiếu của người tiêu dùng. 
- Nghiêng cứu chiến thuật của đối phương về tất cả các mặt liên quan  như sản xuất, tiếp thị...cải tiến và vận dụng-> tạo cơ hội thâm nhập thị trường.

CHIẾN THUẬT XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG: 
- Chiến thuật sản phẩm
- Chiến thuật giá cả:có 3 yếu tố Giá cả, chất lượng và dịch vụ
-Chiến thuật tố chức tiêu thụ sản phẩm

CHIẾN THUẬT MỞ RỘNG VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
- Chiến thuật phát triển sản phẩmdo chính công ty đầu tư
- Chiến thuật phát triển sản phẩm liên kết sàn
- Chiến thuật đa dạng hóa sản phẩm
- Chiến thuật Phát triển thị trường
Đặc tính: Thị trường không có đối thủ hoặc đối thủ yếu hoặc đối thủ bị kẻ hở
Chiến thuật : Lắp ngay vào kẻ hở của thị trường-> tung sản phẩm của mình ra đánh thức, khơi dậy, đáp ứng nhu cầu tâm lý người tiêu dùng.
Điều kiện hỗ trợ chiến thuật: Khi đối phương chủ quan đánh giá thấp hoặc tiềm năng tài chính của công ty mạnh.
 Tiến hành qua 3 bước: 
Bước 1:  phân loại thị trường
Bước 2: Xắp xếp các bước xâm nhập thị trường
Bước 3: Cải tiến sản phẩm

- Chiến thuật thị trường ngách
.....

TIẾP THỊ DƯỚI GÓC ĐỘ CHIẾN THUẬT QUÂN SỰ
- Chiến thuật đánh thọc sườn: Phát hiện nhu cầu -> đáp ứng nhu cầu->  hiệu quả và tiết kiệm
- Chiến thuật đánh trực tiếp 
- Chiến thuật đánh vòng vo
- Chiến thuật du kích

 CHIẾN THUẬT BẢO VỆ THỊ TRƯỜNG
- Chiến thuật bảo vệ bằng tiến công
- chiến thuật bảo vệ bằng nới rộng thị trường và đa dạng hóa thị trường
- `Chiến thuật Rút lui
Làm thế nào để tồn tại và phát triển
- sát nhập
- Hợp tác
- ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét