Pages

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

LỜI KINH THÁNH DẠY VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

"Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ đuợc cứu." Rôma 10:13
"Có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm nguời nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác." II Timôthê 2:19
"Nguời nào xây tai không khứng nghe Luật Pháp Chúa, lời câù nguyện nguời ấy cũng là một sự gớm ghiếc." Thi thiên 28:9
 "Nhuợc bằng dân sự ta, là dân đuợc gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đuờng tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." II Sử ký 7:14
 "Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ." Thi thiên 102:1
"Phần tôi, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện cho đồng bào, nếu không, tôi có tội với Chúa." II Samuên 12:23 – Bản Diễn Ý
"Phàm nguời nhơn đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài." Thi thiên 3:6
"Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho nguơi những việc lớn và khó, là những việc nguơi chưa từng biết." Giêrêmi 33:3
"Ví bằng các nguơi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các nguơi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ đuợc điều đó." Giăng 15:7
 "Mọi điều các nguơi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã đuợc, tất điều đó sẽ ban cho các nguơi." Mác 11:24
"Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các nguơi sa vào chuớc cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuớí." Mathiơ 26:11
"Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện." I Phierơ 4:7

LỜI TỰA

Cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng hàng đầu  trong đời sống con cái Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, là hơi thở của người tín đồ. Người mới tin Chúa phải bắt đầu học tập cầu nguyện ngay. Muốn lớn lên trong Chúa, người tín đồ phải tiếp tục học hỏi và nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ. Những anh hùng đức tin trong Chúa là những người có đời sống cầu nguyện sâu nhiệm sung mãn. Người tín đồ nào không cầu nguyện, không học hỏi Lời Chúa thì đức tin sẽ thụt lùi, và cuối cùng sẽ rời xa Chúa.
Lời cầu nguyện thật ra chỉ là những lời đơn sơ tự đáy lòng của người con nói chuyện với Cha trên trời, không cần phải văn hoa trau chuốt. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của một người cũng là kết quả của kinh nghiệm sống của người đó với Chúa, và của những hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Cho nên, những người mơí tin Chúa, hay tin Chúa lâu nhưng chỉ có đức tin cạn cợt, thì chỉ cầu nguyện cụt ngủn thiếu chiều sâu. Còn lời cầu nguyện của các bậc thánh gần gũi Chúa xưa cũng như nay, như của Đa-vít, Môi-se, Đa-ni-ên, Phao-lô, St Francis of Assisi v.v.. đều rất sâu nhiệm được nhiều người ưa thích và học theo.
Để giúp cho những anh chị em mới tin Chúa làm quen với sự cầu nguyện, chúng tôi soạn ra tập bài cầu nguyện mẫu nầy gồm những lời cầu nguyện căn bản trong nhiều trường hợp khác nhau của đời sống người tín đồ.
Ban đầu anh chị em có thể đọc từ trong sách mỗi khi muốn cầu nguyện, nhưng nên nhớ đặt hết tâm tư mình vào lời cầu nguyện đó, xem như là lời thốt ra tự đáy lòng mình. Dần dần, khi đã quen và thấm nhuần Lời Chúa rồi, anh chị em sẽ thấy mình có thể dốc đổ lòng mình rất dễ dàng.
Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ anh chị em để đời sống cầu nguyện của anh chị em mỗi ngày một sâu nhiệm phong phú hơn.
Đối với quý vị mục sư là những người chăn, tập sách nhỏ nầy có những sinh tố cần thiết để giúp chiên lớn lên. Nếu quí vị khuyến khích, nhắc nhở và hướng dẫn tín hữu thường xuyên áp dụng những lời cầu nguyện trong đây song song với sự học hỏi Lời Chúa, chúng tôi tin rằng quý vị sẽ thấy họ tiến bộ nhanh hơn trên con đường theo Chúa. Nguyện Chúa đổ đầy linh ân trên thánh vụ của quý vị.

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

 

1 nhận xét: