Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)1.5.3. Các phương pháp QLHCNN

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)

1.5.3. Các phương pháp QLHCNN:

Khái niệm:

Phương pháp QLHCNN là cách thức mà chủ thể QLHCNN sử dụng để tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

Phân loại:

Theo tính chất và phạm vi tác động, các phương pháp QLHCNN được phân loại thành:

 • Phương pháp kinh tế: Sử dụng các biện pháp kinh tế để tác động đến đối tượng quản lý, khuyến khích hoặc hạn chế hành vi của họ theo hướng phù hợp với mục tiêu quản lý. Ví dụ: Thuế, phí, trợ cấp.

 • Phương pháp giáo dục, tuyên truyền: Sử dụng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của tổ chức, cá nhân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Ví dụ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức hội thảo, tập huấn.

 • Phương pháp thuyết phục: Sử dụng các biện pháp thuyết phục để giải thích, phân tích, làm cho tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của mình. Ví dụ: Giải thích, thuyết phục, trao đổi ý kiến.

 • Phương pháp hành chính: Sử dụng các biện pháp hành chính để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện các quyết định hành chính, thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính... Ví dụ: Cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

 • Phương pháp tổ chức: Sử dụng các biện pháp tổ chức để sắp xếp, bố trí, phân công, phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ví dụ: Thành lập cơ quan nhà nước, ban hành quy chế hoạt động.

 • Phương pháp cưỡng chế: Sử dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính để buộc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ pháp luật của mình. Ví dụ: Phá dỡ công trình xây dựng trái phép, cưỡng đoạt tài sản.

Ví dụ:

 • Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp kinh tế như: Hỗ trợ lãi suất vay vốn, giảm thuế, phí.

 • Để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Để thuyết phục một tổ chức vi phạm pháp luật sửa chữa sai lầm, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp thuyết phục như: Giải thích, phân tích hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị tổ chức vi phạm pháp luật sửa chữa sai lầm.

 • Để cấp phép cho một doanh nghiệp kinh doanh, Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính như: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh.

 • Để sắp xếp, bố trí, phân công, phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước, Nhà nước áp dụng các biện pháp tổ chức như: Thành lập cơ quan nhà nước, ban hành quy chế hoạt động.

 • Để buộc một tổ chức vi phạm pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp luật của mình, Nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế như: Phá dỡ công trình xây dựng trái phép, cưỡng đoạt tài sản.

Kết luận:

Các phương pháp QLHCNN có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và cùng tác động đến đối tượng quản lý để đạt được mục tiêu quản lý. Lựa chọn phương pháp QLHCNN phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Lưu ý:

 • Bài viết này chỉ phân tích các phương pháp QLHCNN một cách khái quát. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn cần tham khảo thêm các tài liệu chuyên ngành.

 • Bạn có thể bổ sung thêm các ví dụ cụ thể để minh họa cho các phương pháp QLHCNN.

Chúc bạn học tốt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét