Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Phân tích các cá nhân là chủ thể quản lý hành chính nhà nước (CTQLHCNN)1. Các cá nhân là CTQLHCNN

Phân tích các cá nhân là chủ thể quản lý hành chính nhà nước (CTQLHCNN)

1. Các cá nhân là CTQLHCNN:

Theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức hành chính nhà nước 2015, các cá nhân sau đây là CTQLHCNN:

 • Cán bộ lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước:

 • Chủ tịch nước.

 • Thủ tướng Chính phủ.

 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp.

 • Trưởng các cơ quan ngang Bộ.

 • Cán bộ công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

 • Công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Phân tích các trường hợp cụ thể:

a. Cảnh sát giao thông:

 • Phân tích:

 • Cảnh sát giao thông là lực lượng thuộc Công an nhân dân, thực hiện chức năng bảo đảm trật tự an ninh giao thông.

 • Công an nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước.

 • Do đó, Cảnh sát giao thông là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Cảnh sát giao thông là CTQLHCNN.

b. Trật tự viên an toàn giao thông:

 • Phân tích:

 • Trật tự viên an toàn giao thông là lực lượng hỗ trợ Công an nhân dân trong việc bảo đảm trật tự an ninh giao thông.

 • Trật tự viên an toàn giao thông không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

 • Do đó, Trật tự viên an toàn giao thông không phải là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Trật tự viên an toàn giao thông không phải là CTQLHCNN.

c. Chủ tịch UBND các cấp:

 • Phân tích:

 • Chủ tịch UBND các cấp là cán bộ lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn mình phụ trách.

 • Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND các cấp là CTQLHCNN.

 • Kết luận: Chủ tịch UBND các cấp là CTQLHCNN.

d. BT,TT cơ quan ngang Bô:

 • Phân tích:

 • BT,TT cơ quan ngang Bô là cán bộ lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

 • Theo quy định của pháp luật, BT,TT cơ quan ngang Bô là CTQLHCNN.

 • Kết luận: BT,TT cơ quan ngang Bô là CTQLHCNN.

Kết luận:

 • Trong các cá nhân trên, Cảnh sát giao thông, Chủ tịch UBND các cấp, BT,TT cơ quan ngang Bô là CTQLHCNN.

 • Trật tự viên an toàn giao thông không phải là CTQLHCNN.

Lưu ý:

 • Phân biệt CTQLHCNN với các loại hình cán bộ khác như cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn...

 • Căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định CTQLHCNN trong từng trường hợp cụ thể.

Chúc bạn học tốt!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét