Pages

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

Ông Phan Cao Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương: Tiếp tục là cầu nối triển khai Nghị quyết 41

Nghị quyết 41 - Động lực mới cho cộng đồng doanh nhân

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQTW ngày 10/10/2023 về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Bình Dương - Môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Dương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng doanh nhân. Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức như Liên đoàn Doanh nghiệp, các hội ngành nghề và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương.

Hiệp hội Bất động sản Bình Dương - Đồng hành cùng doanh nghiệp

Là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương luôn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Hướng tới tương lai

Với tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò cầu nối để triển khai Nghị quyết 41 đạt hiệu quả cao nhất. Hiệp hội cũng sẽ nỗ lực đại diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phan Cao Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - khẳng định: "Nghị quyết 41 là động lực mới cho cộng đồng doanh nhân. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội, môi trường kinh doanh tại Bình Dương sẽ ngày càng thuận lợi, thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ."

Tóm tắt Nghị quyết số 41-NQTW về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Ngày ban hành: 10/10/2023

Nội dung chính:

Mục tiêu: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có đạo đức, trình độ quản trị, kinh doanh giỏi, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.

Chủ trương:

Xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, thị trường.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Tăng cường tôn vinh, doanh nhân có thành tích xuất sắc.

Vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vai trò của doanh nhân.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Vai trò của doanh nhân:

Nâng cao đạo đức, trách nhiệm xã hội.

Phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh.

Tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 41-NQTW là một văn bản quan trọng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các doanh nhân cần nỗ lực thực hiện Nghị quyết để góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Lưu ý:

Tóm tắt này chỉ nêu những nội dung chính của Nghị quyết. Để biết đầy đủ nội dung, bạn có thể tham khảo văn bản chính thức của Nghị quyết.

Một số thông tin trong bài viết này được bổ sung để dễ hiểu hơn, không có trong văn bản chính thức của Nghị quyết.

Hoàng gia - TC DNHN


0 nhận xét:

Đăng nhận xét