Pages

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Khủng bố trắng của thực dân Pháp: Nỗi ám ảnh và sự phản kháng kiên cường

Khủng bố trắng của thực dân Pháp: Nỗi ám ảnh và sự phản kháng kiên cường

Khủng bố trắng là giai đoạn đen tối trong lịch sử Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp, diễn ra sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930. Để đáp trả cho phong trào cách mạng sôi sục, thực dân Pháp đã thực hiện hàng loạt hành động tàn bạo nhằm khủng bố, đè bẹp ý chí của nhân dân ta.

Mục tiêu của khủng bố trắng:

 • Tiêu diệt cán bộ, đảng viên cốt cán của Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • Lấn át phong trào cách mạng, đè bẹp ý chí phản kháng của nhân dân.

 • Củng cố ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp.

Hành vi tàn ác của thực dân Pháp:

 • Bắt bớ, tra tấn, tù đày, xử tử dã man hàng ngàn cán bộ, đảng viên, quần chúng yêu nước.

 • Dùng các biện pháp khủng bố kinh tế, cướp bóc tài sản, đốt phá nhà cửa, ruộng nương của nhân dân.

 • Vận động, mua chuộc, lũng đoạn một số bộ phận nhân dân, gieo rắc mầm chia rẽ, nghi kỵ.

 • Tăng cường đàn áp, kiểm soát gắt gao các hoạt động xã hội, chính trị.

Hậu quả của khủng bố trắng:

 • Gây ra thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân.

 • Tạo bầu không khí khủng hoảng, bao trùm bởi sự sợ hãi.

 • Tuy nhiên, không thể dập tắt được ý chí độc lập, tự do của nhân dân.

Sự phản kháng kiên cường:

Mặc dù phải đối mặt với khủng bố trắng tàn bạo, nhân dân ta vẫn không hề khuất phục. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, các phong trào đấu tranh tiếp tục diễn ra sôi nổi:

 • Phong trào "Tẩy chay hàng hóa Pháp, Mỹ" (1930 - 1931).

 • Phong trào "Chống thuế sưu" (1930 - 1931).

 • Phong trào "Toàn dân kháng chiến" (1930 - 1931).

Kết luận:

Khủng bố trắng là tội ác tày trời của thực dân Pháp, song không thể khuất phục ý chí độc lập, tự do của nhân dân ta. Cuộc đấu tranh chống khủng bố trắng đã thể hiện tinh thần quật cường, bất khuất và ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc Việt Nam.


Giai đoạn 1932 - 1935: Khó khăn chồng chất và bước ngoặt lịch sử.

Giai đoạn từ 1932 đến 1935 là một thời kỳ vô cùng gian khổ đối với cách mạng Việt Nam. Sau thất bại của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930, thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng vô cùng tàn bạo nhằm đè bẹp phong trào cách mạng.

Khó khăn chồng chất:

 • Khủng bố trắng: Hàng ngàn cán bộ, đảng viên bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, hy sinh. Phong trào cách mạng bị khủng hoảng nghiêm trọng.

 • Nạn đói hoành hành: Do chính sách bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp, nạn đói xảy ra khắp nơi, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân.

 • Mâu thuẫn nội bộ: Một số tổ chức cách mạng khác suy yếu, tan rã do ảnh hưởng của khủng bố trắng và sự chia rẽ tư tưởng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược sáng suốt:

 • Khôi phục tổ chức Đảng: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lưu vong, các tổ chức Đảng dần được khôi phục từ trung ương đến địa phương.

 • Thành lập Mặt trận Dân chủ: Mặt trận Dân chủ được thành lập vào năm 1936, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc.

 • Chủ trương giải phóng dân tộc, ruộng đất cho dân cày: Đây là chủ trương phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho phong trào cách mạng.

Đại hội Ma Cao 1935 - Bước ngoặt lịch sử:

 • Diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 3 năm 1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).

 • Là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • Có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng:

 • Đánh dấu sự khôi phục hoàn toàn tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương.

 • Thống nhất các phong trào cách mạng dưới ngọn cờ của Đảng.

 • Vạch ra đường lối chính trị đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, xác định mục tiêu giải phóng dân tộc, ruộng đất cho dân cày.

 • Chọn ra Ban Chấp hành Trung ương mới do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu.

Kết luận:

Giai đoạn 1932 - 1935 tuy vô cùng khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua thử thách, gặt hái được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ sau này. Đại hội Ma Cao 1935 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và sự thống nhất về đường lối, mục tiêu cách mạng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét