Pages

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ơi, cơ hội vay vốn ưu đãi đã đến!


Doanh nghiệp nhỏ và vừa ơi, cơ hội vay vốn ưu đãi đã đến!

Nghị định 45/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mang đến nhiều ưu đãi cho vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) như:

  • Hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ tối đa 2%/năm trong thời hạn vay vốn nhưng không quá 24 tháng.

  • Hỗ trợ phí bảo lãnh tín dụng: Hỗ trợ tối đa 50% phí bảo lãnh tín dụng do tổ chức bảo lãnh tín dụng thu theo hợp đồng bảo lãnh.

  • Hỗ trợ chi phí tư vấn: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn theo hợp đồng tư vấn nhưng không quá 200 triệu đồng/dự án.

Điều kiện vay vốn:

  • Doanh nghiệp có ít nhất 51% vốn chủ sở hữu là vốn trong nước.

  • Hoạt động ít nhất 2 năm liên tiếp trước thời điểm đề nghị vay vốn và có lãi.

  • Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật.

  • Dự án vay vốn đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định này.

Hồ sơ vay vốn:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định tại Nghị định này.

  • Hội đồng thẩm định Quỹ xem xét, thẩm định hồ sơ và quyết định cho vay vốn.

  • Doanh nghiệp ký hợp đồng vay vốn với Quỹ.

Nghị định 45/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Đây là cơ hội vàng để DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển. Hãy liên hệ với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để được tư vấn và hỗ trợ!

Thông tin liên hệ:

Cùng chung tay phát triển DNNVV Việt Nam!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét