Pages

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

Thừa kế Bất động sản: Hướng dẫn Quy trình và Thủ tục Quan trọng

 Bước 1: Khai nhận di sản thừa kế

Người thừa kế cần khai nhận di sản trong 60 ngày kể từ ngày mở thừa kế tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ bao gồm giấy chứng tử, giấy tờ quyền sở hữu, giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế và giấy tờ tùy thân.

Bước 2: Lập văn bản phân chia di sản thừa kế Sau khi khai nhận di sản, bên thừa kế có thể thỏa thuận về phân chia di sản. Văn bản phải có chữ ký của tất cả các bên thừa kế, bao gồm giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu.

Bước 3: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Sau phân chia, thừa kế đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ bao gồm văn bản thỏa thuận, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, và giấy tờ quan hệ thừa kế.

Lưu ý và Khuyến nghị:

Thời hiệu khởi kiện là 30 năm từ ngày mở thừa kế.

Lập di chúc để định rõ người thừa kế và phân chia di sản.

Kiểm tra tính hợp pháp và tra cứu thông tin về di sản thừa kế.

Tìm hiểu pháp luật để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ.

Hotline tư vấn pháp luật: 0909042032.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét