Pages

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Cuộc Hành Trình Mới: Học Kinh Thánh từ Cô-rinh-tô II 5:17

Trong cuộc sống, chúng ta đều có những lúc cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong những thói quen xấu, những hành vi tiêu cực hoặc những mối quan hệ độc hại. Chúng ta có thể cảm thấy như mình không thể thay đổi bản thân hoặc cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta có thể có một khởi đầu mới trong Chúa Giê-su Christ. Câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô II 5:17 nói rằng: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới."

Câu Kinh Thánh này có hai ý chính:

Thứ nhất, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của mình, chúng ta được tái sinh. Chúng ta được sinh ra một lần nữa trong linh hồn, và chúng ta trở thành một tạo vật mới.

Thứ hai, khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được tha thứ cho mọi tội lỗi của mình. Chúng ta được hòa giải với Chúa và với nhau.

Tái sinh:

Tái sinh là một quá trình mà trong đó Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một đời sống mới. Chúng ta được sinh ra một lần nữa trong linh hồn, và chúng ta trở thành một tạo vật mới.

Trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta là những người đã chết về mặt thuộc linh. Chúng ta bị giam cầm trong tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta được sinh ra một lần nữa trong linh hồn, và chúng ta trở thành một tạo vật mới.

Tha thứ:

Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta cũng được tha thứ cho mọi tội lỗi của mình. Chúng ta được hòa giải với Chúa và với nhau.

Trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta bị xa cách khỏi Chúa. Chúng ta là kẻ thù của Ngài. Tuy nhiên, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta được hòa giải với Ngài. Chúng ta trở thành con cái của Ngài.

Chúng ta cũng được hòa giải với nhau. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta được tha thứ cho những tội lỗi của mình đối với nhau. Chúng ta có thể yêu thương và tha thứ cho nhau.

Cô-rinh-tô II 5:17 là lời hứa về một khám phá mới, một bắt đầu mới khi tin nhận Chúa Giê-su Christ. Nó không chỉ là về tái sinh linh hồn, mà còn về sự nhìn nhận và sẵn sàng cho sự tha thứ. Nếu bạn đang khao khát một khám phá mới, hãy để trái tim bạn mở cửa cho Chúa Giê-su Christ và trải nghiệm sự hòa mình, sự tha thứ, và làn gió mới trong cuộc sống.

Cô-rinh-tô II 5:17 là một lời hứa tuyệt vời dành cho những ai tin nhận Chúa Giê-su Christ. Câu Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta có thể có một khởi đầu mới trong Ngài. Chúng ta có thể được tái sinh và được tha thứ cho mọi tội lỗi của mình. Nếu bạn muốn có một khởi đầu mới, hãy tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể cầu nguyện với Chúa như sau: "Lạy Chúa Giê-su Christ, con tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Con xin nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Con xin tha thứ cho mọi tội lỗi của con. Con xin Ngài ban cho con một đời sống mới. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-su Christ. Amen."


0 nhận xét:

Đăng nhận xét