Pages

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Châm Ngôn 3: Bài Học Về Niềm Tin, Sự Khiêm Tốn và Tôn Vinh, xây dựng đời sống Đức tin với đề tài "Tin Cậy Chúa"

Xây dựng đời sống Đức tin với đề tài: Tin Cậy Chúa 

Tham khảo về bài Học Về Niềm Tin, Sự Khiêm Tốn và Tôn Vinh theo như phân tích sau đây:

I. Niềm Tin Vững Chắc

 • "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con."
 • Đặt niềm tin chân thành vào Chúa và không dựa vào sự tự mình. Niềm tin là nền tảng của cuộc sống đích thực.
 • II. Sự Hướng Dẫn Từ Chúa

  • "Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con."
  • Hãy tìm sự hướng dẫn từ Chúa trong mọi việc con làm. Ngài sẽ dẫn đường và chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn.

  III. Khiêm Tốn và Tránh Sự Ác

 • "Chớ khôn ngoan theo mắt mình; hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác [Tham khảo Rô-ma 12:16]."

  • Đừng tự cho mình là khôn ngoan. Thay vào đó, hãy kính sợ Chúa và tránh xa sự ác. Sự khiêm tốn và đạo đức là quan trọng.
  • IV. Sức Khỏe Tinh Thần
 • "Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khoẻ, và xương cốt con được mát mẻ."
 • Niềm tin và sự kính sợ Chúa có thể mang lại sức khỏe cho cả tinh thần và cơ thể.
 • V. Tôn Vinh Chúa
"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va."
Sử dụng thành công và tài sản của mình để tôn vinh Chúa là cách tốt để thể hiện lòng biết ơn và khiêm tốn.

VI. Ước Mơ Tràn Đầy

"Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới."
Khi chúng ta tuân theo các nguyên tắc này, Chúa hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy phước lành và ước mơ trở thành hiện thực.
Bài học này giúp chúng ta hiểu về tầm quan trọng của niềm tin, sự khiêm tốn, và tôn vinh Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều này có thể định hình một cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ hơn.
H.G

0 nhận xét:

Đăng nhận xét