Pages

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Bước Để Tối Đa hệ thống tối đa giá trị vòng đời khách hàng, các bước cụ thể cần làm để thành công

Từng Bước Để Tối Đa Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (CLO)

------

Khách hàng không mua sản phẩm hoặc dịch vụ....

Họ mua kết quả. Họ mua trạng thái "sung sướng".

Khi bạn tạo ra bất cứ chiến dịch marketing nào như Facebook Ads, Google Ads hoặc SEO bạn sẽ cần phải liên tục nhắc nhở mình về quá trình "tối đa giá trị vòng đời khách hàng". Nếu không, bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc rất rất nhiều.

Chia sẻ với bạn về sơ đồ của hệ thống tối đa giá trị vòng đời khách hàng.

Và đây là các bước cụ thể:

B1: Xác định sản phẩm/ thị trường

B2: Xác định kênh tiếp cận

B3: Xác định phương thức / thông điệp để giáo dục thị trường

B4: Thu hút khách hàng

B5: Bán sản phẩm đầu phễu

B6: Bán sản phẩm chính

B7: Bán thêm sản phẩm

B8: Làm cho khách hàng WOW


#THNT #SP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét