Pages

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Top 3 cách thay đổi – chuyển quyền chủ sở hữu fanpage

 Chủ sở hữu fanpage là gì ?

Chủ sở hữu fanpage là quyền nằm giữ quyết sinh, quyền sát trên fanpage. Chỉ cần nắm quyền chủ sở hữu fanpage, các bạn có thể đá tất cả các quyền bao gồm:

– Quản trị viên

– Biên tâm viên

– Nhà quảng cáo

– Nhà phân tích

– Người kiểm duyệt

Như vậy, rõ ràng, dù bạn có đang là quản trị viên fanpage (quyền cao nhất) thì các bạn vẫn có thể bị gỡ quyền khỏi trang bởi quyền chủ sở hữu

danh sách các quyền trên fanpageQuyền chủ sở hữu khác quyền quản trị viên như thế nào?

2.1 Quyền chủ sở hữu

Thực ra quyền chủ sở hữu chỉ dùng để quản lý các quyền bên dưới. Hay nói cách khác là để bạn luôn là người sở hữu fanpage này

Còn nếu muốn thực hiện các cài đặt trên fanpage, hay là thêm các quyền bên dưới quản trị viên thì các bạn cần phải sử dụng đến quyền quản trị viên này

Nói cách khác, quyền chủ sở hữu gọi là quyền quản lý ở bên trên, còn các cài đặt fanpage thì cần phải sử dụng các quyền quản trị viên và những quyền khác

2.1 Quyền quản trị viên

Quyền quản trị viên là quyền toàn quyền cài đặt trên fanpage. Mọi cài đặt lớn như đổi tên fanpage, đổi tên người dùng . . . đều cần đến quyền quản trị viên này

Hay nếu các bạn muốn thêm biên tập viên, nhà quảng cáo . . . thì các bạn cũng cần quyền quản trị viên, chứ không thể dùng quyền chủ sở hữu được

Quyền chủ sở hữu chỉ dùng để quản lý fanpage, và thêm người quản lý fanpage cấp quản trị viên mà thôi

quyền chủ sở hữu fanpage

3. Sử dụng quyền chủ sở hữu fanpage khi nào ?

Khi các bạn cần phải cấp quyền quản trị fanpage fanpage cho người khác, mà bạn muốn rằng:

– Mình vẫn nắm toàn quyền quản lý fanpage đó

– Mình vẫn có thể đá quyền quản trị viên này

– Quản trị viên không gỡ được quyền của bạn khỏi trang

Thì các bạn nên tạo quyền chủ sở hữu trang này

  • Ví dụ:

Bạn là 1 người chủ, bạn kinh doanh nhiều mảng, mỗi mảng bạn có 1 fanpage

Lúc này, bạn không thể 1 mình quản lý hết công việc trên page, bạn cấp quyền quản trị viên mỗi fanpage cho người quản lý từng mảng bên dưới

Như vậy, bạn vẫn đảm bảo được rằng mình vẫn nắm toàn quyền quản lý page

4. Hướng dẫn thay đổi chủ sở hữu fanpage

4.1 Nếu fanpage không có quyền chủ sở hữu

Trường hợp khi fanpage chưa được tạo quyền chủ sở hữu, nghĩa là quyền quản trị viên là quyền cao nhất. Và khi bạn là quản trị viên duy nhất của fanpage, quyền này tương đương quyền chủ sở hữu

Khi đó, việc chuyển quyền chủ sở hữu fanpage cực kỳ đơn giản:

– Bước 1: Bạn thêm quyền quản trị viên fanpage cho 1 người nữa

chuyển fanpage sang tài khoản khác

(3): Nhập tên hoặc mail nếu người này là bạn, hoặc đã like page. Nhập link người dùng nếu người này không phải bạn, hoặc chưa like

(5): Chọn quyền quản trị viên

(6): Thêm & Nhập mật khẩu Facebook để xác nhận cấp quyền

– Bước 2: Người kia vào phần thông báo, chấp nhận quyền

thông báo cấp quyền admin

– Bước 3: Bạn thoát khỏi quyền quản trị viên fanpage

thoát khỏi quản trị viên fanpage

Khi đó thì người kia trở thành quản trị viên duy nhất của page này. Lúc này, nếu người kia muốn tạo quyền chủ sở hữu, chỉ cần tạo 1 tài khoản Facebook Business, và thêm fanpage vào business này là được

4.2 Nếu fanpage có quyền chủ sở hữu

Trường hợp này có 2 cách để thay đổi chủ sở hữu trang. Bao gồm:

a. Cách 1

– Bước 1: Bạn cấp quyền quản trị viên cho người kia

– Bước 2: Người kia vào chấp nhận quyền

– Bước 3: Bạn vào tài khoản Facebook Business, gỡ fanpage này khỏi tài khoản

– Bước 4: Bạn vào phần Vai trò trên trang, gỡ nốt quyền quản trị viên

  • Ghi chú: Lúc này, người kia trở thành quản trị viên duy nhất trên page

– Bước 5: Người kia tạo 1 tài khoản Facebook Business

(1): Truy cập: https://business.facebook.com

(2): Chọn Tạo doanh nghiệp

tạo business facebook

  • Ghi chú: Nếu bạn chưa có tài khoản Business nào, chỗ này là Tạo tài khoản

(3): Cài đặt tài khoản

cài đặt tài khoản business facebook

(4): Cài đặt thông tin chi tiết

cài đặt thông tin chi tiết tài khoản facebook business

(5): Truy cập mail, xác nhận tài khoản

  • Ghi chú: Mail có thể về chậm, nếu về chậm thì xác nhận sau cũng được

– Bước 6: Người kia thêm fanpage vào tài khoản Business này

(1): Chọn Cài đặt doanh nghiệp

cài đặt doanh nghiệp trên facebook

(2): Chọn Trang – Chọn Thêm – Chọn Thêm Trang

thêm fanpage vào business facebook

(3): Nhập link fanpage – chọn Fanpage gợi ý – Chọn Thêm

thêm fanpage

  • Ghi chú: Facebook thông báo: “Vì bạn là admin duy nhất nên yêu cầu được thông qua luôn”

thêm page

(4): Quay lại phần Vai trò trên Trang, kiểm tra quyền chủ sở hữu page

kiểm tra chủ sở hữu fanpage

Như vậy là xong nhé

b. Cách 2:

– Bước 1: Người kia tạo 1 tài khoản Facebook Business

– Bước 2: Người kia yêu cầu thêm fanpage vào Business này

  • Ghi chú: Thực hiện như phần hướng dẫn ngay bên trên

– Bước 3: Bạn vào phần Vai trò trên Trang, chấp nhận yêu cầu này

  • Ghi chú: Yêu cầu sẽ hiển ở phần chủ sở hữu trang, bạn nhấp vào phần Trả lời yêu cầu

chuyển quyền sở hữu fanpage

Như vậy, quyền chủ sở hữu trang sẽ được chuyển cho người kia 1 cách nhanh chóng

Kết luận

Trên đây là phần hướng dẫn cách chuyển quyền chủ sở hữu fanpage, thay đổi chủ sở hữu trang fanpage cho người khác. Các bạn có thể tham khảo nhé

Chúc thành công ! ! !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét