Pages

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Ý TƯỞNG KỊCH BẢN VIDEO: 3 - 5 phút GIỚI THIỆU TEAM BĐS-TKTCXD

 Ý TƯỞNG KỊCH BẢN

VIDEO: 3 - 5 phút

GIỚI THIỆU TEAM BĐS-TKTCXD


CẢNH 1: 

 • Bối cảnh: tại khu đất dự án

 • Nhân vật: Anh Cường và khách hàng

 • Thời gian: 20 giây

 • Nội dung: Anh Cường và khách hàng đang đứng tại dự án bất động sản, anh Cường tư vấn và chốt sale thành công. Anh Cường giới thiệu chị Bích cho khách hàng để chị nhận tổng thầu thiết kế và thi công.


CẢNH 2: 

 • Bối cảnh: tại phòng họp 

 • Nhân vật: Chị Bích, chị Yến, anh Thành

 • Thời gian: 60 giây, mỗi người trình bày 20 giây

 • Nội dung: Chị Bích trình bày các yêu cầu thiết kế, chị Yến trình bày thiết kế của mình cho chị Bích, anh Thành trình bày các vấn đề phong thủy phù hợp cho dự án. 


CẢNH 3: 

 • Bối cảnh: tại phòng họp 

 • Nhân vật: Chị Bích, anh Thi, anh Hoàng, chị Hương, chị Phong, anh Thắng, anh Vỹ, anh Cảnh, anh Luật, anh Lý.

 • Thời gian: 3 phút, mỗi người trình bày 20 giây

 • Nội dung: Các nhà thầu phụ của chị Bích lần lượt trình bày về công việc của mình trong dự án, thứ tự trình bày theo trình tự thi công của công trình (theo thứ tự như nêu tên ở trên).


CẢNH 4: 

 • Bối cảnh: tại công trình đã hoàn thiện 

 • Nhân vật: Anh Hiếu và chủ đầu tư

 • Thời gian: 20 giây

 • Nội dung: Sau khi nhận bàn giao công trình từ chị Bích, khách hàng gặp trao đổi với anh Hiếu để ký gửi bán lại công trình. 


CẢNH 5: 

 • Bối cảnh: tại công trình đã hoàn thiện 

 • Nhân vật: tất cả 14 người của team BĐS-TKTCXD

 • Thời gian: 20 giây

 • Nội dung: Các thành viên bắt tay với nhau thể hiện sự đoàn kết và team BĐS-TKTCXD đã kết hợp thực hiện dự án thành công tốt đẹp. 0 nhận xét:

Đăng nhận xét