Pages

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

CLB Khởi Nghiệp Mộc báo cáo tóm tắt hoạt động của CLB kể từ khi thành lập

Kính thưa quý vị đại biểu
Kính thưa quý lãnh đạo doanh nghiệp
Kính thưa quý thầy cô
Thưa toàn thể hội nghị

Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện được tuân thủ theo điều lệ của Câu Lạc Bộ, Luật của Câu Lạc Bộ; được thành lập theo quyết định của Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Giáo Dục và Quản Trị Kinh Doanh trực thuộc Trung Ương Hội Khoa Học Tâm Lý Giáo Dục Việt Nam số 05-2015/QĐ-TWH, Quyết định điều lệ phê chuẩn hoạt động số 06 -2015/QĐ-TWH và quyết định bổ nhiệm Viện trưởng số 07-2015/QĐ-TWH, cùng ngày 27/01 của Chủ tịch Hiệp Hội Tâm Lý Giáo Dục Việt Nam ban hành Quyết định Thành lập Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc trực thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục và Quản trị Kinh doanh có trụ sở tại: 31/5A - Ấp Tam Đông 3, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Sau đây Thu xin đại diện CLB Khởi Nghiệp Mộc báo cáo tóm tắt
 hoạt động của CLB kể từ khi thành lập như sau:
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/01/2014.
Căn cứ Luật 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. về việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019.
Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội”, trong đó xác định nguồn thu ngân sách là động lực cho việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của Thành phố, tạo môi trường công bằng, bình đẳng cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách. Cụ thể hơn đó là, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Đô thị thông minh, Khu đô thị sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp.
Thu xin phép dẫn chứng con số tượng trưng cụ thể cho thấy sự đóng góp tích cực của quý doanh nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế thông qua kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện là 133.774 tỷ đồng, tăng tỷ lệ hơn 2,22% so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt số thu từ khu vực doanh nghiệp Công thương nghiệp và dịch vụ Ngoài quốc doanh đã thực hiện là 34.562 tỷ đồng, đạt 50,01% dự toán năm, tăng 12,50% so với cùng kỳ năm 2018. Đánh giá của cơ quan thuế cho thấy khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp chủ yếu vào số thu của khu vực kinh tế (chiếm 44,74%). Điều đó chứng tỏ khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã, đang và sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hội nhập, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, thì “mô hình kinh tế chia sẻ” cũng như công tác tuyên truyền hỗ trợ Người nộp Thuế lại càng dễ dàng phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên liên quan.
Thế nhưng, nhiều người thực sự vẫn chưa hiểu rõ về mô hình “kinh tế chia sẻ” theo cách làm việc mới này. Để thích ứng với sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế chia sẻ này, CLB KNM đã đồng hành cùng các Sở, Ban ngành triển khai một chiến lược cải cách thủ tục, tuyên truyền sâu rộng và toàn diện, kèm theo chương trình tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cộng đồng thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, Ban cố vấn doanh nghiệp trang bị các kiến thức pháp luật cho các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp trước khi được tuyển dụng.
Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến đổi mới sáng tạo này là:
Tại Việt Nam, hiện nay với sự bùng nổ của phong trào khởi nghiệp (Startup) nở rộ rất nhiều ứng dụng công nghệ kết nối cung - cầu (gọi tắt là “kết nối khởi nghiệp”) xuất hiện trong ngành du lịch, cho thuê nhà, bán lẻ, y tế, giáo dục, Ngân hàng, T-Van…  thì “Mô hình kinh tế chia sẻ” xuất hiện như một tất yếu.
Để giải quyết những vấn đề nhu cầu của xã hội hiện nay theo đúng tinh thần Nghị quyết Chính phủ đề ra, CLB KNM đồng hành cùng “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” áp dụng sáng kiến đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ như: phát triển mô hình “kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” được Tạp chí thuế nhân rộng mô hình lan tỏa cả nước, mô hình giúp các hộ kinh doanh chuyển đổi loại doanh nghiệp thuận lợi, các bạn trẻ mạnh dạn phát huy ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Để Triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc vận động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước phải được hoàn thiện, trong đó chính sách Tài chính - Thuế có vai trò hết sức quan trọng.
Để làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp mạnh dạn phát triển kinh tế, đòi hỏi đội ngũ Ban cố vấn doanh nghiệp CLB cần phải sử dụng thành thạo công nghệ quản lý mới khi thay đổi phương thức quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế; tập trung nghiên cứu và đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác về hỗ trợ doanh nghiệp. 
CLB KNM được vinh dự đồng hành cùng bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc Ngành thuế quản lý, phối hợp hướng dẫn hỗ hợ, tư vấn doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, tạo môi trường thân thiện, điều kiện thuận lợi đối với các trường hợp có ý tưởng khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn, lẹ, chính xác và hiệu quả; phát huy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo sân chơi lành mạnh giúp kết nối các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp với các doanh nghiệp thành đạt lan tỏa giá trị sản phẩm đến Người tiêu dùng, tăng doanh thu cao, môi trường thuận lợi nhất để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ hợp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp liên kết.
Cụ thể đó là, bộ phận tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại cơ quan thuế cử cán bộ Thuế đồng hành sinh hoạt hàng tuần cùng “Câu lạc bộ doanh nhân” trên địa bàn, cán bộ được cử tham gia “đồng hành cùng doanh nghiệp - chia sẻ cùng doanh nhân” phải có uy tín và tinh thông nghiệp vụ, am hiểu chuyên môn nhiều lĩnh vực. Do các đối tượng tham gia mô hình này khá đa dạng, phong phú từ doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp mới khởi nghiệp, hộ cá thể lên doanh nghiệp, hợp tác xã cho đến những cá nhân kinh doanh, nhà giáo, nhà khoa học, luật sư, nhà báo v.v… cùng vào cuộc kết nối, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình thúc đẩy doanh nghiệp hội nhập.
Vì thế, sáng kiến đổi mới sáng tạo của CLBKNM mà chúng tôi đưa ra là hết sức cần thiết, việc giảm bớt kinh phí, thời gian đến mức thấp nhất cho các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ hướng dẫn Doanh nghiệp mới thành lập khi thực hiện liên kết các thủ tục hành chính trong quá trình khởi nghiệp cũng cần được quan tâm, chú trọng; nhất là các giải pháp triển khai đồng bộ và nâng cao hiệu quả, một trong những phương án hỗ trợ trong công tác phối hợp chính quyền địa phương xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp như: phát triển mô hình “kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” tại Chi cục Thuế Hóc Môn đang áp dụng nói riêng, cho Thành phố và cả nước nói chung đạt hiệu quả trong thời gian tới.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN
Sáng kiến được áp dụng từ ngày 09/9/2018 trên địa bàn Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi đã có sức lan tỏa trong phạm vi cả nước. Bằng những việc làm cụ thể như sau:
1.Các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp:
Tận dụng công nghệ số bùng phát để kết nối hỗ trợ tuyên truyền thông qua diễn đàn hỗ trợ doanh nghiệp bằng hình thức “kết nối khởi nghiệp” để doanh nhân mới khởi nghiệp tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thông qua các mạng xã hội, email trực tuyến cùng song song với các hoạt động truyền thống là tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp tại hội thảo, hội nghị… hình thức kết nối đã được cộng đồng cả nước hưởng ứng rất khả quan tích cực, cụ thể:
1./Khuyến khích cộng đồng ứng dụng Khoa học Công nghệ, áp dụng Công nghệ Thông tin trong việc kê khai, nộp thuế điện tử, giao dịch điện tử trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh để bắt kịp xu thế bùng nổ thời đại Công nghệ 4.0 trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Một tiền đề phổ biến là khi thông tin về văn bản được chia sẻ tuyên truyền (thường là thông qua một thị trường trực tuyến), giá trị của những văn bản cần chia sẻ, thông tin tuyên truyền được “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” cử cán bộ nòng cốt tham gia đồng hành Mô hình “kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” kiểm duyệt chặc chẽ nội dung truyền tải nhanh đến chủ doanh nghiệp, cho các cá nhân, cho cộng đồng và cho xã hội nói chung nắm bắt, kịp thời thực hiện đúng theo quy định Pháp luật.
2./Bộ phận “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” đồng hành mô hình “kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp tức thì cho doanh nghiệp qua internet, mạng di động, mạng xã hội…góp phần triển khai thành công về đào tạo, tập huấn chủ doanh nghiệp về khởi nghiệp bài bản, giảm rủi ro về thuế, xây dựng nguồn nhân lực, tài chính cho doanh nghiệp đạt chất lượng cao.
3./CLBKNM đồng hành cùng “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Khởi nghiệp” đề xuất tham mưu kịp thời những phương án khởi nghiệp khả thi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương, giúp CLBKNM làm cầu nối liên kết giữa Hợp tác xã với doanh nghiệp hỗ trợ lan tỏa giá trị sản phẩm cho cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và nếu đủ điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất khẩu nước ngoài tăng doanh số, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng hành cùng doanh nghiệp giúp Ban cố vấn CLB thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hỗ trợ cộng đồng ngày càng tốt hơn trong thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ như hiện nay.
Ngoài ra, “Môi trường làm việc chung” phát triển theo “Mô hình CLB” là nơi chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết thành công của những doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt có thương hiệu nhất định trên thị trường, động lực giúp các bạn trẻ tự tin phát huy ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế giúp các bạn trẻ hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp trên phương diện cạnh tranh lành mạnh; tạo công ăn việc làm chân chính cho người lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế tư nhân, cho Hóc Môn nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung.
2.Tính mới của sáng kiến đổi mới sáng tạo:
Tại Bộ phận “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” cử công chức thuế tham gia đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tuyên truyền chính sách, hướng dẫn hỗ trợ, tư vấn tận tình, tác phong, lề lối làm việc hòa nhã, thái độ ứng xử lịch sự khi tiếp xúc người nộp thuế; kỹ năng giao tiếp linh hoạt; kỹ năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của Người nộp thuế; tạo kênh liên kết kết nối giữa Hợp tác xã với doanh nghiệp thông qua “mô hình CLB” nhằm hỗ trợ lan tỏa giá trị sản phẩm cho Người nộp thuế trên phạm vi cả nước và nếu đủ điều kiện hỗ trợ Người nộp thuế tiếp cận thị trường xuất khẩu hàng hóa sang Nước ngoài tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.
Tất cả hoạt động CLB KNM phần lớn đều thực hiện trên nền tảng internet, công nghệ số nên triển khai và thực hiện rất nhanh chóng, kịp thời, ít tốn kém chi phí, không mất nhiều thời gian đi lại của doanh nghiệp.
Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn nghiên cứu cập nhật cái mới, bổ sung thêm các quy định để cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trên địa bàn, giúp cải thiện môi trường làm việc, trang thiết bị hiện đại và phù hợp để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.
III.NHỮNG NHIỆM VỤ CLB CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC CHO MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2020:
Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế CLB KNM TRONG NĂM 2020 là hoàn thành 3 đề án và đưa vào hoạt động có hiệu quả đối với 3 ý tưởng khởi nghiệp như:
+Đề án phát triển du lịch biển kết nối giải trí do Công ty TNHH du lịch Ngựa Biển tại quận 7 Tp.HCM thực hiện đầu tư tại Tp.Vũng Tàu, đang trong giai đoạn chờ xin mặt nước và kêu gọi vốn hợp tác đầu tư.
+Đề án phát triển “Cụm Nông Nghiệp” ứng dụng Khoa học công nghệ kết nối giải trí, du lịch, trải nghiệp do Công ty TNHH Du lịch Nông Trang Xanh thực hiện đầu tư tại Củ Chi Tp.HCM và đang kêu gọi vốn hợp tác đầu tư với tổng diện tích hơn 20ha.
+Đề án phát triển “Cụm Công Nghiệp” do Công ty TNHH Thiên Đức thực hiện đầu tư tại Hóc Môn Tp.HCM với tổng diện tích hơn 23.000m2, đang chờ xin thủ tục liên quan đến mặt bằng đầu tư và phát triển cụm liên kết.
+Đề án khởi nghiệp phát triển “Mô hình làm việc chung kết hợp đào tạo - hướng nghiệp” do Công ty TNHH Thiên Đức đầu tư tại Hóc Môn – Tp.HCM với tổng diện tích gần 300m2 đang hoàn thiện và dự kiến triển khai vào tháng 12.2019
1.Những đề xuất của CLB KNM đã đệ trình:
Chính phủ cần tích cực triển khai thường xuyên các chương trình số hóa tài liệu quản lý hành chính trong việc thông tin, chia sẻ tài liệu giữa các cấp chính quyền và trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.
Các Sở, Ban ngành thường xuyên phối hợp chặt chẻ tổ chức các buổi kết nối giao lưu trực tiếp, trực tuyến với các Doanh nghiệp thành đạt, đạo đức trong kinh doanh, tạo điều kiện để các Doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau cùng phát triển kinh tế bền vững.
“Mô hình kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” theo hình thức “Câu lạc bộ” cần được công nhận và hoàn thiện, tổ chức hoạt động chặt chẽ hơn, tính pháp lý rõ ràng hơn và quy mô phát triển cũng sẽ nâng tầm hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao, bắt nhịp với xu thế công nghệ mới.
Các chính sách hỗ trợ cho các Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các mô hình hoạt động như hình thức “Câu lạc bộ” được quan tâm, chú trọng hơn giúp CLB KNM hoạt động có hiệu quả như:
+ Điều chỉnh chính sách ưu đãi về thuế, về đầu tư kích thích các doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
+ Cụ thể hóa chính sách ưu đãi thuế về ứng dụng Khoa học công nghệ đối với doanh nghiệp Khoa học công nghệ trong giai đoạn công nghệ 4.0 hiện nay.
2.Kiến nghị của CLBKNM:
Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các ngành kinh tế trọng điểm như du lịch, nông nghiệp và công nghiệp,… làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước.
Các chính sách hỗ trợ liên quan đến chuyên đề khởi nghiệp như (thủ tục hành chính liên quan đến mặt bằng, tài chính, nhân sự…) cần tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp chính quyền nhiều hơn nữa để “mô hình kinh tế chia sẻ - kết nối khởi nghiệp” hoạt động theo hình thức “Câu lạc bộ” phát triển vì mục tiêu “Đồng hành cùng doanh nghiệp – chia sẻ cùng doanh nhân” đạt hiệu quả trong thời gian tới.
Cuối cùng Thu xin đại diện CLBKNM:
Kính chúc quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, quý thầy cô và toàn thể hội nghị được mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành quả trên con đường khởi nghiệp đã lựa chọn.
Kính chúc quý thầy cô luôn gặp nhiều may mắn, luôn mạnh khỏe tiếp tục cống hiến “vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.
Xin trân thành cám ơn.
Chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.0 nhận xét:

Đăng nhận xét