Pages

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Nhà báo dự một cuộc họp báo như thế nào?

Các cuộc họp báo thường được tổ chức khi một người có một cái gì đó để nói rằng đó là quan tâm đến các phương tiện truyền thông nhiều cửa hàng muốn làm cho một tuyên bố mở thay vì tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các phóng viên. Các cuộc họp báo thường mở cửa cho các nhà báo, nhưng đôi khi các thành viên của công chúng cũng được mời tham dự. Trừ khi người nói nếu không ra lệnh, các cuộc họp báo thường được cấu trúc, do đó bạn có thể đặt câu hỏi. Khi làm như vậy, giữ các qui tắc phù hợp các nghi thức trong tâm trí.

1. Hãy lắng nghe những gì người nói, và ghi chép cẩn thận. Các cuộc họp báo thường được định dạng với loa làm một tuyên bố và sau đó cho phép các câu hỏi để được yêu cầu. Vào một notepad, ghi lại những điểm quan trọng người nói và làm cho các bất kỳ word-by-word báo giá đúng nguyên văn mà có thể có liên quan đến câu chuyện bạn đang viết hay nguyên nhân bạn đang đại diện.

2. Xác định xem có bất kỳ thông tin đã được khai mạc hội nghị của báo cáo tin tức đó là thích hợp đến chủ đề ở bàn tay. Điều này có thể bao gồm chi tiết về làm thế nào hoặc một cái gì đó xảy ra hoặc tại sao một người đang hành xử theo một cách nhất định. Viết ra bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể hình thành như là một lời nhắc nhở các câu hỏi của bạn. Các cuộc họp báo có thể có nhịp độ nhanh, do đó, có ghi chú tiện dụng như là một tài liệu tham khảo có thể hữu ích.

3. Nâng cao tay của bạn và chờ đợi cho người thực hiện các cuộc họp báo để xác nhận rằng bạn có một câu hỏi. Nếu cuộc họp báo được đông đúc, bạn có thể có một cách lịch sự chờ đợi và lắng nghe trong khi những người khác đặt câu hỏi. Một khi người nói chỉ theo hướng của bạn, nó là của bạn.

4. Nói to lên và tự giới thiệu mình bằng cách nói tên của bạn và các phương tiện truyền thông của bạn hoặc liên kết của công ty, nếu có, nếu bạn chưa bao giờ gặp người tiến hành cuộc họp báo hoặc nếu bạn có thể phần lớn là không quen thuộc với những người khác trong phòng. Nếu bạn là phóng viên một đài phát thanh hoặc truyền hình hoặc nếu có phát sóng các phóng viên tham dự, nói to để micro có thể chọn những gì bạn đang yêu cầu.

5. Hãy hỏi câu hỏi của bạn trong 1 hoặc 2 câu. Đây là cuộc họp báo chung nghi thức để giữ cho câu hỏi ngắn, đến các điểm-và về chủ đề. Nếu bạn có câu hỏi cho người không liên quan đến chủ đề của cuộc họp báo, nghi thức chung là để chờ đợi cho đến khi kết thúc tất cả các câu hỏi để hỏi câu hỏi không liên quan, hoặc kéo đối tượng sang một bên sau khi cuộc họp báo kết thúc cho một cuộc trò chuyện riêng.

6. Cảm ơn người cho cho phép bạn đặt câu hỏi, và hỏi bất kỳ câu hỏi khác mà bạn có.

Mẹo:

Hãy lịch sự khi nghe những gì được nói và khi đặt câu hỏi. Ngay cả khi cuộc họp báo là về một chủ đề gây tranh cãi, đó là nghi thức thích hợp để tỏ ra lịch sự ở tất cả các lần.

- Nếu bạn không phải là thành viên của các phương tiện truyền thông, lịch sự chờ đợi cho đến khi các thành viên chính thức của các phương tiện truyền thông đặt câu hỏi của họ trước khi đặt ra của bạn.

Vấn đề phong bì cũng khá quan trọng. Tôi nói vậy có đúng không? Yes/No?

Nguồn KHIÊM Nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét