Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Sách Nói Về bán Hàng

Nghệ thuật bán hàng bậc cao - Audio Book
khổng minh - gia cát Lượng - nghệ thuật ăn nói đại tài
Gia Cát lượng - Nghệ thuật " khích tướng kế "
4 lần chém gió tuyệt đỉnh của Khổng Minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét