Pages

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

SALES TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ LẠC NGHIỆPTRƯỜNG CĐN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
http://huongnghieponline.vn/images/media_db/logouniversity/1373332946_logo%20hvct.gifBỘ MÔN KINH TẾ
                                                                                       


 ISO: 9001 – 2008
                                        BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: SALES TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ LẠC NGHIỆP
                               
Giáo Viên Hướng Dẫn: Võ Thị Tươi Thắm
ưo
Sinh Viên Thực Hiện: Lê Thị Kim Hồng
Lớp: C11QTD1 - MSSV: C11QTD008
Khóa: 2011-2014

                                                                                                                                                                           
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014
                                                             

LỜI CẢM ƠN


Em xin gửi lời cảm ơn trân thành đến:
Bố mẹ người đã sinh thành và là nơi hậu thuẫn là nguồn động viên, giúp em có niềm tin tiếp tục thực hiện ước mơ cho ngành kinh doanh của mình.
Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện cho chúng em có một môi trường học tập tốt, với đầy đủ các tiện nghi và các thiết bị cần thiết hỗ trợ trong quá trình học tập.
Ông Nguyễn Vĩnh Minh Thành: Chức vụ Tổng giám đốc công ty đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập tại công ty, từ đó em có cơ hội học hỏi thực tế của một nhân viên sales trong kinh doanh bất động sản.
Giáo viên hướng dẫn đề tài: Cô Võ Thị Tươi Thắm đã giúp đỡ hỗ trợ, hết lòng hướng dẫn tận tình cho chúng em, để thực hiện tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Giám đốc kinh doanh: Anh Đỗ Văn Hiếu đã tận tình giúp đỡ đào tạo chúng em, các bước để thực hiện tốt công việc trong ngành sales.
Quản lý phòng kinh doanh: Anh Mạc Chánh Phát đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình, về kỹ năng cần thiết trong công việc.
Cùng toàn thể các anh chị trong công ty, đã giúp đỡ và chỉ dẫn em trong công việc của sales trong quá trình thực tập.
Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, dồi dào sức khỏe. Chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị trong công ty Cổ Phần An Cư Lạc Nghiệp. Chúc công ty ngày càng lớn mạnh.
Chân thành cảm ơn!
                                                                                
                                                                                  TP.HCM Ngày 15 tháng 05 năm 2014

                                                                                                 Sinh viên: Lê Thị Kim Hồng   
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Nhận xét này ghi riêng cho từng sinh viên)


Họ và tên cán bộ hướng dẫn:............................................................................................................
Học hàm:.....................................................................................................................................
Học vị:.........................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nhận xét báo cáo thực tập của sinh viên:
Lớp: .............................................................. Khóa:.........................................................................
Tên đề tài:.........................................................................................................................................
Nội dung nhận xét:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Điểm:
Bằng số:................................................................................................................................
Bằng chữ:..............................................................................................................................

Xác nhận của lãnh đạo khoa                                            Giáo viên hướng dẫn         
(Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN NƠI THỰC TẬPHọ và tên cán bộ nhận xét:.............................................................................................................
Học hàm:................................................................................................................................
Học vị:....................................................................................................................................
Chức vụ:..................................................................................................................................  
Nhận xét quá trình  thực tập của sinh viên:...................................................................................
Lớp:.................................................................. Khoá:....................................................................
Tên đề tài:........................................................................................................................................
Nội dung nhận xét:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                     CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
        (Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................................   
NHẬN XÉT, ĐIỂM CHẤM CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN............................................
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN NƠI THỰC TẬP......................................................................
DANH MỤC VIẾT TẮT..............................................................................................................
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...............................................................................................................
MỤC ĐÍCH THỰC TẬP............................................................................................................
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC TẬP................................................................................
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
I. Thông tin về đơn vị thực tập......................................................................................... Trang 1
1.1 Lịch sử  phát triển, chức năng , nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp..................... Trang 1
1.1.1  Lịch sử phát triển của doanh nghiệp..................................................................... Trang 1
1.1.2 Chức năng của doanh nghiệp.................................................................................. Trang 2
1.1.3 Nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp..................................................................... Trang 3
1.2 Vai trò, vị trí kinh tế của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân....................... Trang 3
1.2.1 Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.......................................... Trang 3
1.2.2 Vị trí kinh tế của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân................................. Trang 4
1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty............................................................................ Trang 5
1.4 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.................................................................. Trang 6
1.5 Lĩnh vực hoạt động của công ty.............................................................................. Trang 12
1.6 Ngành nghề kinh doanh............................................................................................ Trang 12
1.7 Quy trình kinh doanh của công ty........................................................................... Trang 12
1.8 Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty.............................................. Trang 13
II. Thông tin về công trình HSSV tham gia thực tập..................................................... Trang 13
2.1 Tổng quan về Mỹ Phước và dự án khu đô thị Mỹ Phước 4................................... Trang 13
2.1.1 Tổng quan về Mỹ Phước....................................................................................... Trang 14
2.1.2 Tổng quan về dự án khu đô thị Mỹ Phước 4............................................ Trang 15
2.2 Đặc điểm của dự án khu đô thị Mỹ Phước 4......................................................... Trang 16
CHƯƠNG II: SALES TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ LẠC NGHIỆP
1.1 Tiến độ thực hiện công việc.................................................................................... Trang 22
1.2 Nội dung thực hiện công việc................................................................................. Trang 25  
1.2.1 Hoạt động chung của nhóm ................................................................................ Trang 25
1.2.2 Hoạt động của cá nhân......................................................................................... Trang 25
1.2.2.1 Nhiệm vụ được giao ......................................................................................... Trang 26
1.2.2.2 Qúa trình thực hiện............................................................................................ Trang 35
1.2.2.3 Đánh giá kiến thức kết quả đã đạt được........................................................... Trang 45
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ LẠC NGHIỆP
1.1 Thuận lợi.................................................................................................................. Trang 45
1.2 Khó khăn................................................................................................................... Trang 46
1.3 Nhận xét đánh giá thực trạng của quá trình thực tập.............................................. Trang 46
1.4 Kiến nghị.................................................................................................................. Trang 47
1.5 Kết luận.................................................................................................................... Trang 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................
PHỤ LỤC......................................................................................................................................

DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt
Giải thích
VD
Ví dụ
BĐS
Bất động sản
TP.HCM
Thành Phố Hồ Chí Minh
CTCP
Công Ty cổ Phần
HSSV
Học sinh sinh viên

DANH MỤC CÁC BẢNG

Sơ đồ 1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP An Cư Lạc Nghiệp
Nguồn từ công ty Cổ Phần An Cư Lạc Nghiệp

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1-1: Logo CTCP An Cư Lạc Nghiệp
Hình 1-2: Mô hình Mỹ Phước 4
Hình 1-3: Tiện ích khu đô thị Mỹ Phước
Hình 1-4: Đường vành đai 4
Hình 1-5: Dòng sông Thị Tính
Hình 1-6: Trường đại học Quốc Tế Việt Đức
Hình 1.7: Trường đại học Thủ Dầu Một
Hình 1-8: Đăng tin trên mạng
Nguồn từ mạng internet


L DO CHỌN ĐỀ TÀI

           Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào thị trường chung của thế giới, đặc biệt đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, vì thế cơ chế thị trường chi phối rất mạnh đến các doanh nghiệp, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và khác ngành cũng diễn ra ngày gay gắt hơn.Vì vậy, công ty để ngày càng được nâng cao và đứng vững trên thương trường thì ở mỗi công ty phải có những chiến lược cạnh tranh phù hợp với xu thế thị trường hiện nay, và lúc đó mới dẫn đến kết quả thành công.
Trong cuộc sống, thành công là cái đích mà ai cũng muốn hướng đến và đạt được trong mọi lĩnh vực như: học hành, gia đình, tình cảm, bạn bè, cũng như sự nghiệp. Nhưng để đạt được những thành công đó, phải trải qua một chặng đường dài, mà chặng đường này phải có sự nỗ lực, cố gắng kiên trì quyết tâm của bản thân, thì mới đạt được kết quả.
Một trong những lĩnh vực, mà con người muốn thành công khi trưởng thành để tự nuôi sống bản thân, giúp cho tương lai sáng lạng hơn, và đứng vững trong xã hội, đó là công việc. Nhưng bất cứ ngành nghề công việc nào cũng cần một quá trình đi qua mới thành công cũng như ngành sales trong bất động sản.
Để thành công trong ngành bất động sản, thì cần phải nhắm tới mục tiêu tới khách hàng, và khách hàng phải có tài chính cũng như nhu cầu về bất động sản, khiến họ mua những  sản phẩm trong bất động sản, đó chính là mục đích của sự thành công.  Nhưng muốn kết quả tìm được khách hàng thì phải dùng hết khả năng của mình, kiến thức cũng như sự hiểu biết từ cách kết nối như: Đăng tin, đăng báo, qua truyền hình, qua trang web, phát tờ rơi, sales phons...Phải qua sự yêu nghề, hiểu được tâm lý khách hàng, sự chuyên nghiệp cần cù năng động , trên nền tảng đó thì sẽ đạt được thành công trong công việc của ngành sales.
Và nơi em thực tập tại công ty cổ phần An Cư Lạc Nghiệp, trong ngành bất động sản, đặc biệt về lĩnh vực sales. Đã tạo điều kiện cho em hiểu được muốn đạt được kết quả tốt, muốn thành công trong lĩnh vực sales, phải trải nghiệm với thực tế với thị trường với khách hàng. Vì vậy, em chọn đề tài “sales trong kinh doanh bất động sản tại công ty cổ phần An Cư Lạc Nghiệp”.
Đề tài em chọn cũng chính là mục tiêu giúp em có thêm tinh thần và động lực, để em cố gắng hết khả năng của mình, góp phần tạo nên thành công trong công việc mới, trong lĩnh vực sales của ngành bất động sản tại công ty An Cư Lạc Nghiệp.       
Ø Mục đích thực tập
- Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp, dành cho sinh viên hoàn thành các quy định học tập đúng hoặc vượt tiến độ. Kỳ thực tập tốt nghiệp yêu cầu sinh viên thực tập toàn thời gian tại doanh nghiệp, với những mục tiêu cụ thể sau đây:
+ Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn, vào môi trường thực tế tại doanh nghiệp, và thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức, nắm rõ được sự vận hành của doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về tình hình thực tế về các hoạt động tổ chức sản xuất trong mọi mặt: từ việc lập kế hoạch kinh doanh đến các công tác quản lý, nhằm đáp ứng khả năng hội nhập nhanh thực tế doanh nghiệp khi đi làm việc chính thức.
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế tại công ty, nhằm thực hành các kiến thức, đồng thời áp dụng các kiến thức đã học để tìm ra các giải pháp giúp gia tăng hiệu quả công tác tại nơi thực tập. 
+ Qua đợt thực tập, sinh viên có điều kiện nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc quản trị, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong thực hiện công tác quản trị tại các doanh nghiệp.
+ Rèn luyện cho sinh viên có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, giúp sinh viên học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.
+ Sinh viên thực tập phải hoàn thành báo cáo thực tập, trong đó đi sâu nghiên cứu về một nội dung cụ thể của chuyên ngành và phải hoàn thành bản báo cáo, khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp.
Ø Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Thị trường bất động sản là thị trường rộng lớn, trong phạm vi của bất động sản các tài sản bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng, các tài sản khác gắn liền với đất đai.
Nhưng để nhiều người quan tâm, biết đến, và sử dụng để ở, kinh doanh, đầu tư...thì yếu tố quan trọng nhất chính là khách hàng. Điều đó mới tạo nên sự thành công trong ngành bất động sản.
Vì vậy, đề tài tốt nghiệp mục tiêu chủ yếu hướng đến đó là khách hàng. Cách kết nối khách hàng, để thu hút được khách hàng hướng tới đất nền trong bất động sản, không chỉ đối với khách hàng có nhu cầu, mà còn đối với cả khách hàng chưa có nhu cầu cũng phải hứng thú và tò mò tìm đến dự án, qua cách thức kết nối khách hàng: đăng tin, sell phone, phát tờ rơi...
- Phạm vi thực tập:
Công ty cổ phần An Cư Lạc Nghiệp.
Số 7, đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.
Ø Phương pháp thực tập
-  Phương pháp sử dụng trong quá trình thực tập tại công ty:
+ Phương pháp phân tích: Tìm hiểu, học hỏi những vấn đề liên quan đến bất động sản qua mạng, từ anh chị trong công ty, qua sách vở, từ đó phân tích đến nhu cầu khách hàng về bất động sản, cách kết nối với khách hàng.
+ Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp những gì đã biết, đã học hỏi tìm hiểu được, và qua đó biết cách kết nối khách hàng, nhằm thu hút khách hàng đến dự án của công ty.
+ Phương pháp thống kê kết quả: Sau khi kết nối được với khách hàng, thì thống kê những kết quả đã đạt được.
+ Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Nghiên cứu thực tế tại dự án của công ty.
Ø Các công cụ sử dụng
Để hỗ trợ phục vụ trực tiếp đến quá trình thực tập, thì cần các công cụ sau:
+ Xe máy: Là phương tiện cần thiết, trong quá trình thực tập, khi đi trực tiếp đến dự án của công ty.
+ Máy laptop: Để truy cập mạng, tìm hiểu thông tin bất động sản trước đây và hiện nay, về công ty đang thực tập, dự án đang triển khai của công ty. Từ đó mở rộng sự hiểu biết vốn kiến thức, trong quá trình thực tập.
+ Điện thoại: Dùng để gọi điện kết nối trực tiếp với khách hàng, để mời khách hàng đến với dự án của công ty.
+ Bộ salekit: Là dữ liệu quan trọng, là tài liệu hỗ trợ phục vụ trong quá trình cung cấp thông tin về dự án cho khách hàng.
+ Sách: Nhằm nâng cao kiến thức, từ đó biết cách thuyết phục khách hàng, giải quyết mọi từ chối của khách hàng.
+ Vở, bút: Giúp ghi chép trong quá trình thực tập hằng ngày, và qua những gì đã ghi nhận được không những là còn mãi không quên được, mà còn có thể biết được ưu khuyết điểm qua từng ngày thực tập, dựa vào đó đưa ra cách giải quyết và khách phục.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét