Pages

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Xử lý lời từ chối trong bán hàng giúp kết thúc bán hàng nhanh

Không có cuộc bán hàng nào không bị từ chối, lời từ chối đó là cho thấy sự quan tâm của khách hàng và biển chỉ đường giúp bạn từng bước kết thúc bán hàng thành công.

Phân loại từ chối: hãy phân loại những lời từ chối bạn sẽ thấy có những lời từ chối về giá cả, chất lượng, tính cạnh tranh, danh tiếng hoặc về tính mới lạ và xác định nhóm các lời từ chối và loại bỏ những lời từ chối quan trọng.

Sử dựng thư khen, coi lời từ chối như một câu hỏi cho chính mình, đưa ra lý do hợp lý và sau đó để khách hàng thoải mái từ chối, lắng nghe tôn trọng ý kiến khách hàng.

Chia lần từ chối phổ biến bạn cần trả lời:

Lời từ chối ngầm: họ gật đầu lắng nghe nhưng không phản ứng gì
Lý do và lý do

Lời từ chối ác ý: có những lời từ chối ác ý hãy giữ bình tĩnh, tự tin, từ từ giải quyết
Yêu cầu thông tin

Lời từ chối khoe khoang

Lời từ chối chủ quan

Lời từ chối khách quan

Kiêm quyết không mua và lời từ chối cuối cùng.

Cách kết thúc những lời từ chối cuối cùng: Dù họ có nói gì thì cũng hãy chấp nhận mối quan tâm của họ và nói vâng đây là vấn đề quan trọng nền cần suy nghĩ, tìm ra lý do thật sau đó thỏa mãn các lý do của lời từ chối cuối cùng.


Chào đón những lời từ chối: từ chối là phần phổ biến và có thể bán được trong bất kể cuộc bán hàng nào. Chúng ta đều phải trải qua kinh nghiệm với các sản phẩm dịch vụ đáng thất vọng nhất, nhiệm vụ của bạn là phải thật kiên nhẩn , lịch sự, tích cực đặt câu hỏi hay và lắng nghe câu trả lời .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét