Pages

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

12 cách làm cho người khác nghe theo mình

 1. 1.      Chỉ có một cách thắng trong một cuộc tranh biện là tránh nó đi.
 2. 2.      Trọng ý kiến của người. Đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm.
 3. 3.      Nếu bạn lầm, thì bạn vui vẻ nhận ngay đi.
 4. 4.      Nên ôn tồn ngọt ngào, không nên xẵng.
 5. 5.      Đặt những câu vấn làm sao cho tự nhiên người ta phải đáp “ Có”.
 6. 6.      Để người ta nói cho thỏa thích đi.
 7. 7.      Để cho họ tin rằng chính họ phát khởi ra ý kiến mà bạn đã dẫn khởi ra cho họ.
 8. 8.      Thành thật gắng sức xét theo quan điểm của người khác.
 9. 9.      Ai cũng thèm khát được người khác quý mến, hiểu biết và thương hại mình nữa. Vậy bạn tặng cho họ những thứ đó đi.
 10. 10. Gợi tình cảm cao thượng của người.
 11. 11. Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người.
 12. 12. Thách đố, khêu gợi tức khí những người có tâm huyết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét