Pages

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

CẤU TRÚC CHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE


Cấu trúc một chiến lược marketing online gồm những phần nào ? một câu hỏi tôi đã đi tìm cách đây 3 năm ? để rồi hôm nay tôi có trách nhiệm chia sẻ những kiến thức này cho toàn thể Quý anh/chị quan tâm trên góc độ một người làm chiến lược hay muốn khởi nghiệp kinh doanh trên Internet.


Cấu trúc gồm những phần nào ? qua loạt bài chia sẻ cùng quý anh/chị trong thời gian đến tôi sẽ từng bước phân tích sâu từng khía cạnh giúp anh/chị có một cái nhìn tổng quát đến chi tiết từng phần của một chiến lược.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét