Pages

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Phương Pháp Để Trở Thành Triệu Phú - kiếm tiền lý tưởng có 5 đặc điểm

94% sự thất bại là do phương pháp, không phải con người. Hầu hết mọi người đều muốn làm tốt công việc của họ. 94% những thất bại không phải bởi vì người ta không muốn làm tốt một công việc, mà chính vì phương pháp họ sử dụng thất bại.
CÁC PHƯƠNG PHÁP
1.    94% sự thất bại là do phương pháp, không phải con người. Hầu hết mọi người đều muốn làm tốt công việc của họ. 94% những thất bại không phải bởi vì người ta không muốn làm tốt một công việc, mà chính vì phương pháp họ sử dụng thất bại.
2.    Tất cả người giàu đều có các phương pháp. Những phương pháp này, được phát triển qua hàng năm thử và sai, giờ đây có những kết quả có thể dự đoán được. Nhà triệu phú tiến bộ tìm kiếm các phương pháp có thể dự đoán được nhiều nhất.
3.    Những tiêu chuẩn triệu đôla. Trên con đường đến với giá trị ròng triệu đôla đầu tiên, bạn sẽ chọn nhiều điểm chuẩn triệu đôla. Bạn có đang theo dõi những điểm chuẩn này?
4.    Các phương pháp kiếm tiền lý tưởng có 5 đặc điểm:
-    Không tiền mặt
-    Không rủi ro
-    Không thời gian
-    Không quản lý
-    Không năng lượng
5.    Người giàu luôn luôn biết hai sự thật:
-    Sự thật thứ nhất: Tầm quan trọng của việc có nhiều dòng thu nhập.
-    Sự thật thứ hai: Sức mạnh của dòng thu nhập dôi ra.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét