Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Phương Pháp Để Trở Thành Triệu Phú - Bước 3: Những điểm chuẩn triệu đôla trong việc trở thành một nhà triệu phú - Bạn sẽ chọn nhiều điểm chuẩn

Bạn có phải là người làm công ăn lương? Điểm chuẩn nào mà bạn đã chọn?
Thu nhập ròng cả đời của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Tổng giá trị của tất cả mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.
Giá trị ròng của tất cả mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.
Thu nhập ròng hàng năm của bạn vượt quá 1.000.000USD.

Bạn có phải là một người bán hàng hưởng hoa hồng? Những chuẩn nào mà bạn chọn?
Tổng doanh thu bán hàng của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Thu nhập ròng của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Tổng doanh thu hàng năm của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Tổng giá trị của mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.
Giá trị ròng của tất cả mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.

Bạn có phải là người chủ của một trong 6.000.000 doanh nghiệp tại Bắc Mỹ? Nếu vậy, bạn gạch bỏ cái nào trong những chuẩn sau?
Tổng thu nhập kinh doanh của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Lợi nhuận ròng của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Tổng thu nhập kinh doanh hàng năm của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Lợi nhuận ròng hàng năm của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Toàn bộ thu nhập gộp hàng tháng của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Thu nhập ròng hàng tháng của bạn vượt quá 1.000.000USD.
Tổng giá trị của tất cả mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.
Giá trị ròng của tất cả mọi thứ bạn sở hữu vượt quá 1.000.000USD.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét