Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Nhóm để trở thành triệu phú - Phần 8: Tốc độ của nhóm lý tưởng

Thế thì giờ đây bạn có nhóm tuyệt vời này rồi, bạn làm gì để đánh giá nó một cách lạc quan?
Bạn có thể nghĩ rằng điều này là không thể. “Sẽ không ai mắc vào những công việc thấp hèn?”, bạn có thể hỏi như vậy. Không, bởi vì từng thành viên của nhóm HOTS cân bằng của bạn thích công việc mà ai đó khác trong nhóm không thích.

Chẳng hạn: Đối với những báo cáo chi phí mà Thỏ chưa bao giờ nộp lại thì sao? Sóc có một cảm giác hoàn thành từ việc điền vào những cột nhỏ chặt chẽ đó và cân bằng tất cả nó. Còn về những cuộc họp bán hàng làm tê liệt Sóc thì sao? Cú của bạn thích làm loại hoạt động này.
Không có công việc nào là thấp hèn cả, chỉ có người sai làm công việc sai mà thôi. Thế thì đã đến lúc phải hoán đổi công việc. Mọi người giao phó công việc “thấp hèn” của mình cho ai đó khác yêu thích nó. Cách này là tối ưu. Nó có thể nhân ba những gì được làm, bởi vì những gì chúng ta ghét làm chán chúng ta, và những gì làm chúng ta chán làm chậm chúng ta lại. Tốc độ là đồng tiền mới của kinh doanh. Đây là cách để làm tăng đáng kể tốc độ nhóm của bạn:
1.    Đề nghị tất cả các thành viên trong nhóm liệt kê những vấn đề thiết yếu hàng ngày của họ.
2.    Dán nhãn từng nhiệm vụ Thỏ, Rùa, Cú hay Sóc bằng cách đặt một chữ T, R, C hay S cạnh nhau.
3.    Đem tất cả những nhiệm vụ được dán nhãn không phải là một phần trong danh mục của bạn và trao đổi chúng với những người thích hợp – những người mà danh mục HOTS của họ (không phải bản mô tả công việc của họ) phù hợp với các nhãn mà bạn đã dán lên nhiệm vụ.
4.    Tiếp tục quá trình trao đổi này cho đến khi những nhiệm vụ trong công việc của bạn phù hợp với danh mục của bạn.

Mức sai lệch của các danh mục so với những nhiệm vụ được yêu cầu quyết định năng suất đạt được.

Thực hiện các nhiệm vụ theo cách này sẽ cho phép mọi người làm việc nhanh hơn và vui vẻ hơn, và về lâu dài, trở nên giàu có hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét