Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Mạng lưới để trở thành triệu phú - phần 11: Sự biểu lộ thứ 6


TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CHO ĐI
Trong cuộc sống này, có những người cho và những người nhận.
Tôi là một người cho.
Tôi thích cho đi.
Tôi yêu mến việc cho đi.
Cho là cách sống của tôi.
Tôi cho đi những ý tưởng của mình vào những lý do tuyệt vời mà tôi quan tâm sâu sắc.
Tôi cho đi tiền bạc vào nơi cần thiết, và có thể làm thật nhiều điều tốt.
Sự cho đi của tôi luôn tạo ra nhiều hơn.
Tôi truyền cảm hứng cho những người khác cho đi và thích làm việc đó.
Đó là cách mà giờ đây tôi hiểu là chân lý của Vũ trụ.
Cho đi nhân tôi lên gấp nhiều lần và khiến tôi cảm thấy trọn vẹn, đầy đủ.
Cho đi khiến tôi cảm thấy rằng tôi đang tạo nên một sự khác biệt quan trọng và thực sự.
Cho đi là một trong những lý do chính mà tôi thích thú trở thành một nhà triệu phú.
Tôi kiếm hàng triệu.
Tôi tiết kiệm hàng triệu.
Tôi đầu tư hàng triệu.
Tôi cho đi hàng triệu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét