Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bất Động Sản - Bước 6: - Tóm tắt một phút

BẤT ĐỘNG SẢN

1.    Để là một nhà đầu tư thành công, bạn phải hoặc là tìm giá trị hoặc là tạo ra giá trị. Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
-    Những tình huống giảm giá
-    Những tài sản bị tịch biên
-    Những tài sản chuyển đổi
2.    Để thành công như một nhà đầu tư bất động sản bạn phải thành thạo ba kỹ năng cụ thể sau đây:
-    Tìm kiếm doanh vụ: Làm thế nào để tìm kiếm việc mua bán bất động sản
-    Tài trợ các doanh vụ: Đủ tiêu chuẩn cầm cố và tìm kiếm việc thanh toán bằng tiền mặt
-    Khai thác những doanh vụ: Làm thế nào để tái bán tài sản nhanh chóng và có lợi


Quá trình này bao gồm bảy bước sau:
Chỉ mua bất động sản trong vòng 80km quanh nhà bạn. Những gia đình đơn chiếc, các cao ốc căn hộ, những chung cư thì dễ dàng bán, cho thuê và tài trợ hơn. Tránh xa những thứ khác.
Chọn một khu vực mục tiêu khoảng 2 cây số vuông và trở thành một chuyên gia ở đó. Trong phạm vi những ranh giới này sẽ có từ 3 đến 10 doanh vụ tốt mỗi năm. Hãy ở nơi đó trước. Tập trung vào vùng mục tiêu này nhưng xem xét bất kỳ tài sản nào trong bán kính 80km hơn.
Sử dụng một trong chin phương pháp để định vị những người bán hàng có động cơ. Có nhiều lý do tại sao con người trở nên linh động trong việc bán tài sản của họ.
Phân tích từng giao dịch  tiềm năng bằng cách đặt năm câu hỏi chủ yếu: Giá bao nhiêu? Tình trạng tài sản ra sao? Các điều kiện như thế nào? Vị trí ra sao? Người bán có động cơ bán cao không?
Quyết định kĩ thuật Không mất gì nào sẽ sử dụng.
Viết những lời đề nghị trên tất cả các tài sản có điểm từ 12 trở lên.
Hãy mua nó! Giữ nó hay quất nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét