Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bất Động Sản - Bước 4:Vay mượn chính bạn

Là một nhà đầu tư bất động sản, bạn đang cố gắng giải quyết hai vấn đề cơ bản:
Vấn đề thứ nhất: Làm thế nào để tăng tiền mặt cho việc thanh toán bằng tiền mặt

Vấn đề thứ hai: Làm thế nào để hội đủ điều kiện cho một vật cầm cố dài hạn
Nếu bạn có nhiều tiền mặt, tín dụng thượng hạng,… bạn không có vấn đề gì. Nếu bạn thiếu bất kỳ cái nào trong 4C – credit (lòng tin), cash (tiền mặt), cash flow (dòng tiền mặt), hay collateral (đồ ký quỹ) – bạn sẽ cần dựa vào OPR (Những nguồn lực của người khác). “Nhưng”, bạn hỏi, “tại sao một nhà đầu tư ‘mạnh’ về tài chính lại đồng ý giúp một nhà đầu tư ‘yếu’ về tài chính?” Bởi vì bạn có thể chỉ cho họ rằng họ có thể thắng bằng cách làm như thế. Trong vòng bán kính 80km của bạn, hàng ngàn nhà đầu tư đang xem xét để đầu tư hàng triệu với những tỷ lệ sinh lời cao hơn. Những nhà đầu tư này không có thời gian, khuynh hướng, hay chuyên môn để truy tìm những vụ mua bán bất động sản lớn. Nếu vụ mua bán đủ tốt, họ thậm chí sẽ không để ý tình trạng tài chính của bạn. Thực chất, bạn trở thành một con chó săn chim. Đó là cách chúng tôi bắt đầu. Đó cũng là cách mà hầu hết những nhà đầu tư bắt đầu.

Có chín loại đối tác tiềm năng gần với từng vụ mua bán bất động sản, những người có thể “được tập huấn” để tham gia vào vụ mua bán với bạn:
Người bán
Nhà môi giới bất động sản
Người cho vay
Người đi thuê
Những người cho vay tiền cứng (hard money)
Những người cầm cố
Tài sản
Những cá nhân
Người mua

0 nhận xét:

Đăng nhận xét